Křižovatka bude v průběhu přestavby průjezdná, ale s omezeními, která nebudou najednou, ale postupně. Vjezd do města tak bude ještě o něco komplikovanější než dosud. Křižovatka je nyní ve frekventovaných časech ucpaná, na semaforech se tvoří dlouhé fronty. Navíc v současnosti, kdy probíhá o kousek dál stavba nových mostů v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR a jež potrvá až do října příštího roku, bude situace o to složitější. Omezení v dopravě s kolonami jsou tedy u mostů na silici I/35 a další přibydou zde, kde je rovněž vjezd do Liberce ze silnice I/35.

Cílem přestavby je rozšířit pruhy a zlepšit průjezdnost, aby kolony zmizely. Upraveno bude také dopravní značení a to i světelné. Přestavba vyjde na necelých 16 milionů korun.

Etapy uzavírek a omezení v průběhu stavby:
• 0. etapa - od 29. 9. do 2. 10. – přípravné práce v silniční zeleni a chodníku (sondy, chráničky, veřejné osvětlení a signalizační zařízení)
• 1. etapa - od 3. 10. do 12. 10. – omezení do Žitavské ulice mezi ulicemi Hanychovskou a Švermovou
• 2. etapa - od 13. 10. do 19. 10. – uzavření sjezdu z l/35 Hrádku n.N. pod viadukt – ulice Švermova
• 3. etapa - od 20. 10. do 1. 11. – omezení odbočení od centra na I/35 – směr Turnov
• 4. etapa - od 2. 11. do 9. 11. – omezení odbočení od centra na I/35 - směr Hrádek nad Nisou
• 5. etapa – úplná uzavírka křižovatek od 16. 11. 2022 od 20.00 hodin do 21. 11. 2022 do 5.00 hodin – finální úprava povrchů