Spojit má ulici Sokolskou s Tržním náměstím, čímž by měla ulevit vytíženému Šaldovu náměstí. Na její přípravě se pracuje už roky. „Z části jsme se projekt rozhodli přepracovat, zapojili jsme do toho náš nový odbor architekta města,“ uvedl primátorův náměstek Jiří Šolc.

Stavba ulice je rozdělena do čtyř etap, v první bude přestavěna křižovatka se Sokolskou ulicí tak, aby auta prioritně směřovala mimo historické centrum. Čtvrtá etapa pak zahrnuje stavbu parkoviště. Nová studie se zabývala etapami 2 a 3, tedy podobou samotné silnice."Máme zájem tu ulici udělat co lidsky nejpříjemnější,“ dodal Šolc.

Studie proto počítá třeba s tím, že silnice bude oproti původním předpokladům užší. „Tím bude investičně méně nákladná a také méně nákladná na údržbu. Jdeme také do ozelenění, vešel se tam i cyklopruh, místo protihlukové stěny je tam navržena možnost zástavby,“ popsal primátor Jaroslav Zámečník.

Z ulice by se tak měla stát běžná městská třída doplněná lavičkami, koši a dalším mobiliářem. „Náš cíl je nedávat do centra města prvky dálnice,“ dodal primátor.

Následovat teď bude příprava výběrového řízení na projektovou dokumentaci. „Dokumentaci budeme přepracovávat tak, aby ulice splnila to, co si přejí místní, dále aby zohlednila vize kanceláře architekta města a také abychom to stihli a v tomto volebním období Novou Pastýřskou konečně měli,“ zmínil Šolc.

Otazníkem ještě zůstává křižovatka s Voroněžskou ulicí, která má velmi příčný sklon. Odbor architekta proto navrhl, že ulice bude v dolní části určená jen pro pěší. Místní obyvatelé si ale přejí průjezdnost zachovat. „Zaslepení narušuje nezbytnou komunikační potřebu – dopravní obslužnost tří bytových domů a šestnácti garáží,“ napsali radním v dubnu místní.

Zda se do Voroněžské ulice bude dát jezdit i nadále, se teprve ukáže. „Ještě to bude předmětem řešení,“ dodal primátor Zámečník s tím, že jednou z variant je povolení vjezdu pouze rezidentům.

Na Novou Pastýřskou má navázat i přestavba Tržního náměstí. Na jeho novou podobu chtělo město vypsat takzvanou vyzvanou soutěž, tedy oslovit vybrané architekty. Nakonec dá ale možná přednost soutěži otevřené. „Už jsme nadefinovali zadání soutěže, nyní čekáme na vyjádření České komory architektů a poté bude záležet na tom, jestli její vyhlášení schválí radní. Pokud ano, myslím, že výsledky bychom mohli znát do konce letošního roku,“ poznamenal liberecký městský architekt Jiří Janďourek.

Obyvatelé Tržního náměstí se v souvislosti se zprovozněním Nové Pastýřské obávají zvýšeného dopravního ruchu a možných necitlivých zásahů do podoby lokality, jako jsou například uvažované protihlukové stěny. Návrh vzešlý ze soutěže by měl negativním vlivům silnice předejít.