Nutrie říční je v České republice nepůvodním druhem, který k nám byl přivezen z Jižní Ameriky v rámci kožešinových chovů. Zásadní problém představují především v Českém ráji, pokud se vyskytují v rybnících. Vytlačují původní druhy živočichů, narušují břehy budováním nor a přenášejí různé druhy nemocí. Proto se ochranáři rozhodli pro jejich lov. „Odlov bude prováděn pouze za takových podmínek, které umožní jednoznačné určení druhu živočicha, aby bylo zamezeno záměně s jinými než uvedenými druhy živočichů,“ napsal ve svém rozhodnutí ředitel Regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Liberecko Jiří Hušek.

Zatímco před dvěma lety zpozorovali v této oblasti šest nutrií, o rok později už dvanáct a letos přes dvacet jedinců. „Pokud by začaly vytvářet nory v hrázi, po níž vede silnice z Hrubé Skály na Trosky, znamenalo by to ohrožení stability hráze, respektive celého rybníka a současně i bezpečnosti silničního provozu,“ řekl vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

I když to na první pohled nevypadá, nutrie jsou stále divoká zvířata a nelze je vnímat jako domácí mazlíčky. „Tato zvířata se v případě ohrožení, zejména ve vodě, aktivně brání a ve spojení s tím, že přenášejí řadu nemocí jako leptospirózu, tularemii nebo salmonelu může jejich kousnutí znamenat velkou nepříjemnost. Osobně bych k nim své děti nepouštěl a ani je nekrmil,“ zdůraznil Klápště.

Jedině odstřel

Odstřel nutrií podle něj představuje jediné efektivní řešení. Odchyt není reálný, a to hlavně z důvodu jejich dalšího umístění. Aktuálně ochranáři dolaďují dohodu s místními myslivci s cílem zajištění bezpečnosti rybníka Vidlák. „ Myslivci mohou použít pouze střelné zbraně, nesmí chytat zvířata do nejrůznějších pastí, jako jsou sklopce,“ zdůraznil Hušek. „Chápu, že někdo může tohle rozhodnutí vnímat negativně, přesto je nutné nutrii vnímat jako cizího živočicha páchajícího škody a přenašeče nemocí,“ dodal Klápště.

Loni se se zvýšeným počtem těchto vodních hlodavců setkali i v Semilech. „V současné době je jejich kolonie menší a nechystáme žádné způsoby na snižování počtu,“ podotkla Jana Vrabcová ze semilského odboru životního prostředí.