Návštěvníci libereckého Divadla F. X. Šaldy budou moci obdivovat sílu a krásu hudby. V pátek 25. září a v neděli 27. září proběhne další operní premiéra. Tentokrát se jedná o operu Jakobín, jejíž světová premiéra proběhla v roce 1889 v Národním divadle v Praze.

Svou sedmou operu komponoval Antonín Dvořák v průběhu let 1882–1888 na libreto spisovatelky Marie Červinkové-Riegrové a jejího otce Františka Ladislava Riegera. Děj se odehrává na malém českém městě v době závěru Velké francouzské revoluce. „K této opeře mám osobní vztah. Dvořákův Jakobín byl první operou, kterou jsem v roce 1990, tehdy v Jablonci nad Nisou, dirigoval.

Nyní se s tímto mistrovským dílem potkávám ve třetím nastudování a musím se přiznat, že tentokrát bylo mou snahou co nejvíce vyhovět zápisu Dvořákovy partitury, čímž se vědomě vzdaluji některým interpretačním tradicím,“ podotkl Martin Doubravský. Ten inscenaci hudebně nastudoval a diriguje ji. „Možná, že vyznění bude méně patetické, ale věřím, že vyniknou všechny hluboké city, kterými tato partitura přetéká,“ dodal.

Ústředním motivem je spor starého hraběte se synem, kterého kdysi otec vyhnal pro radikální revoluční myšlenky. Nyní se s rodinou vrací a naráží na mocenské zájmy svého bratrance Adolfa, jenž se vetřel do přízně hraběte, stejně tak nabubřelého purkrabího, který se zároveň snaží rozbít svazek mládence Jiřího a Terinky. „Když jsem si v květnu od pana šéfa opery odnášela klavírní výtah Dvořákova Jakobína, cítila jsem stejně posvátnou úctu, jako když si prvňák nese domů první čítanku, a stejně tak jako onen prvňák jsem byla rozhodnuta se do září naučit plynule číst a psát, abych si pak ve škole neuřízla ostudu,“ zdůraznila činoherní režisérka původem z Liberce Kateřina Dušková.

Významnou roli v opeře má sbor pod vedením Anny Novotné-Peškové a nechybí ani účast Severáčku pod vedením Silvie Langrové. O scénografii se postaral Pavel Kodeda a o kostýmy respektující kolorit místa a doby Roman Šolc. „Jednou ze zajímavostí liberecké inscenace Jakobína je obsazení otce a syna Jiřího Rajniše staršího v roli Adolfa a Jiřího Rajniše mladšího v roli Bohuše z Harasova. V opeře jsou tyto postavy bratranci,“ doplnila mluvčí divadla Michaela Pompová.

Nenechat se vystrašit

Bohušovu ženu Julii alternují Věra Poláchová a Lívie Obručník-Vénosová. Starého Hraběte nastudoval Pavel Vančura, licoměrného purkrabího Filipa zpívají Zdeněk Plech a Andrij Shkurhan, mysliveckého mládence Jiřího Sergey Kostov a Dušan Růžička, regenschoriho Bendu Jan Ježek. „Děkuji, že jste se nenechali vystrašit a přišli sdílet hudbu společně s námi. Děkuji, že nenecháváte hlediště našeho divadla opuštěné. Divadlo bez vás totiž umírá. Buďte s Dvořákovým Jakobínem aspoň tak šťastni, jako jsme my,“ vzkázala Kateřina Dušková.