„V okolí může docházet ke krátkodobým drobným otřesům a zvýšenému hluku při samotném odstřelu. Tyto projevy budou monitorovat seismografy, které budou instalovány v místě stavby,“ informovala mluvčí Povodí Labe Hana Bendová, pod jehož taktovkou stavení práce probíhají.

Těsně před samotnými odstřely budou z preventivních a bezpečnostních důvodů uzavřeny úseky ulic Zvolenská, Blahoslavova, Pod Klášterem a Josefino údolí, vždy přibližně 200 metrů v době trvání několik minut. „Respektujte prosím zákazy vstupu, které jsou na místě vyznačeny, a pokyny pracovníků stavby,“ vyzvala veřejnost Bendová.

Demolice OD Ještěd.
Už nejdu do Ještědu. Před 15 lety se do obchodního domu zakously bagry

Podle mluvčí na stavbě nedošlo v zimním období k žádnému přerušení prací. Stavaři provedli zimní opatření a pokračovali v zemních pracích. V závěru loňského roku došlo k vytěžení a zlikvidování sedimentů a dokončení pravobřežní zdi vyjma pobytové pláže. Dokončená je levá zeď, 1. dilatační úsek podzemní štoly v místě vstupního domečku a kaskáda od bezpečnostního přelivu. „Z prostoru celé zátopy nádrže bylo vytěženo přibližně 51 180 kubíků nánosů,“ podotkla mluvčí s tím, že rekonstrukce by měla skončit v roce 2025 a pak se přehrada začne napouštět.

Mohlo by vás zajímat: Místo piva stavební materiál. Zánik Břízy před 3 lety narušil letitou historii

Zdroj: Jiří Louda