Obnova srdce Liberce je v plném proudu a vodní život v liberecké přehradě nahradili dělníci a těžká technika. A zatímco revitalizace samotného vodního díla probíhá pod taktovkou státního podniku Povodí Labe, úpravy jeho okolí má v režii město Liberec. A příležitost seznámit se se záměrem revitalizace okolí přehrady, připravenou projektovou dokumentací a plánovaným postupem prací měli zájemci prostřednictvím besedy, která se uskutečnila v úterý 23. dubna v budově historické radnice.

Jak informoval náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek, aktuálně město dopracovalo projekt na revitalizaci okolí přehrady a zahájilo soutěž na výběr dodavatele. Věří, že by se mohlo podařit zahájit stavbu letos v létě a společně s Povodím Labe ukončit práce v první polovině roku 2025. „Daří se s nám s Povodím Labe činnost dobře koordinovat, a to především v otázce odvodu dešťových vod z promenádní cesty, která byla kvůli zabahňování těžce schůdná,“ přiblížil aktuální stav Janďourek.

Jednou z nejvýraznějších změn budou přístupy k vodě. Přirozený terén po celé délce pláže nahradí velké žulové pobytové schodiště. Bude zde vysázena i alej platanů, která zajistí návštěvníkům příjemný stín. V místě, kde působí vodní skauti, vznikne plovoucí molo, které umožní přístup od hráze. Za pláží směrem k náhonu se počítá se sníženou úrovní opěrné zdi a náplavkou. Současné zábradlí nahradí nové, které doplní světelné prvky. „Projekt počítá i s revitalizací tří přístupových lesních cest. Dvě z nich budou zpevněny kamennými odseky, poslední bude kvůli kořenovému systému zpevněna jen částečně. V nejstrmějších úsecích vyroste kamenné schodiště,“ popsala plánované změny Marie Vondráková z Kanceláře architektury města.

Hejtman Martin Půta.
Hejtman Půta odmítá spojení s libereckou korupční kauzou, rezignovat nebude

U pláže vyrostou zbrusu nové herní prvky pro děti a rodiče, okolí přehrady doplní nové lavičky, odpadkové koše, osvětlení či stoly pro piknik. Počítá se i s opravou beachvolejbalového hřiště. „Budeme navazovat na promenádní cestu až k Bílému Mlýnu, tam budeme dělat nové přemostění. V plánu je i nové bezbariérové propojení směrem na Zvolenskou ulici a nové schodiště,“ podotkl Janďourek.

Přehrada je kulturní památkou, proto musí být zachován stávající ráz přehrady a celá rekonstrukce byla průběžně konzultována s pracovištěm Národního památkového úřadu v Liberci. Po dohodě s památkovým ústavem bude po dokončení stavby ve volně přístupném prostoru přehrady instalována část technického zařízení, které bylo součástí historické technologie. Jedná se o historický náhon, který nebude kompletně zasypán. „Přestože by to nebylo nutno pro samotnou revitalizaci nábřežní cesty, budeme ji muset odbagrovat, historický náhon částečně přeskládat, vyčistit a opět zasypat,“ upřesnila Vondráková.

V rámci obnovy vodního díla Harcov v současné době probíhají převážně suché procesy. Kamenný obklad návodního líce hráze je odstraněn a v celé ploše probíhá navrtávání budoucích kotev pro kompozitní sítě. Dále pokračuje odtěžování zeminy v místě budoucí injektážní štoly a nového vývaru pod hrází. „Dále probíhá výstavba nového vstupního a provozního objektu včetně jejich obkladu žulovým kamenem pro zachování historického rázu. Z koruny hráze probíhá vrtání a injektážní práce, v místě korunových přelivů jejich rozebírání a injektáž,“ nastínila aktuální stav mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Hloubení injekční štoly vodního díla Harcov si vyžádalo trhací práce malého rozsahu. Přestože ji hloubí především stroje, v místě tvrdé skály či poddolování přítokových štol však musí být provedeny dílčí mikroodstřely. Trhací práce začaly v druhé polovině března a potrvají přibližně dva měsíce mezi 8 až 16 hodinami. „V okolí může docházet ke krátkodobým drobným otřesům a zvýšenému hluku při samotném odstřelu. Tyto projevy monitorují seismografy, které jsou instalovány v místě stavby,“ doplnila mluvčí.

Radnice
Primátor zadal kontrolu veřejných zakázek kvůli liberecké korupční kauze

Podle Bendové na stavbě nedošlo v zimním období k žádnému přerušení prací. Stavaři provedli zimní opatření a pokračovali v zemních pracích. V závěru loňského roku došlo k vytěžení a zlikvidování sedimentů a dokončení pravobřežní zdi vyjma pobytové pláže. Dokončená je levá zeď, 1. dilatační úsek podzemní štoly v místě vstupního domečku a kaskáda od bezpečnostního přelivu. Z prostoru celé zátopy nádrže bylo vytěženo přibližně 51 180 kubíků nánosů.

V minulosti došlo ke komplikaci v otázce financování stavby, když Evropská komise rozhodla o vyjmutí některých investičních akcí z programu Národního plánu obnovy. Mezi patnácti stavbami byla právě i liberecká přehrada, jejíž rozsáhlá rekonstrukce vychází na téměř 400 milionů korun. „Povodí Labe má pro letošní rok zajištěné prostředky na pokračování obnovy vodního díla Harcov. Nadále vedeme jednání s Ministerstvem zemědělství o výši finančního příspěvku na danou akci. Předpokládá se rovněž spoluúčast na zhotovení díla z vlastních prostředků Povodí Labe,“ uzavřela Hana Bendová.

Mohlo by vás zajímat: Unikátní trofej čeká na vítěze NBL. 3D tiskaři z Liberce se u výroby zapotili

Zdroj: Česká basketbalová federace