V současné době probíhají převážně suché procesy jako rozebírání kamenného obkladu na návodní straně a bezpečnostních přelivech, je ubourána mostovka nad přelivy. Dále pokračuje odtěžování zeminy v místě budoucí injektážní štoly a nového vývaru pod hrází. „Prostor budoucího vstupu do štoly a provozního objektu byl zakrytován, je vytápěn a probíhá zde pokládka výztuže, izolací a betonáž zdí. V pravé spodní výpusti se demontuje technologie a bourají cihelné zátky,“ nastínila aktuální stav mluvčí Povodí Labe Hana Bendová, pod jehož taktovkou stavení práce probíhají. Doplnila také, že začalo povolovací řízení na trhací práce malého rozsahu pro budoucí štolu.

Ilustrační foto.
Cesta vlakem z Liberce do Prahy by mohla trvat pod 70 minut, víme kdy

Podle Bendové na stavbě nedošlo v zimním období k žádnému přerušení prací. Stavaři provedli zimní opatření a pokračovali v zemních pracích. V závěru loňského roku došlo k vytěžení a zlikvidování sedimentů a dokončení pravobřežní zdi vyjma pobytové pláže. Dokončená je levá zeď, 1. dilatační úsek podzemní štoly v místě vstupního domečku a kaskáda od bezpečnostního přelivu. „Z prostoru celé zátopy nádrže bylo vytěženo přibližně 51 180 kubíků nánosů,“ podotkla mluvčí s tím, že rekonstrukce by měla skončit v roce 2025 a pak se přehrada začne napouštět.

V minulosti došlo ke komplikaci v otázce financování stavby, když Evropská komise rozhodla o vyjmutí některých investičních akcí z programu Národního plánu obnovy. Mezi patnácti stavbami byla právě i liberecká přehrada, jejíž rozsáhlá rekonstrukce vychází na téměř 400 milionů korun. „Povodí Labe má pro letošní rok zajištěné prostředky na pokračování obnovy vodního díla Harcov. Nadále vedeme jednání s Ministerstvem zemědělství o výši finančního příspěvku na danou akci. Předpokládá se rovněž spoluúčast na zhotovení díla z vlastních prostředků Povodí Labe,“ upřesnila Bendová.

Stav liberecké přehrady k 17. srpnu 2023.
Rekonstrukce liberecké přehrady pokračuje. Finance jsou vyřešeny do konce roku

K rekonstrukci se připojilo i město Liberec, které má v plánu zrenovovat pláž, levý břeh přehrady a upravit nástupní místa do vody. Na pláži bude vyčleněn prostor pro dětské herní prvky, v celém okolí přehrady budou nové koše, lavičky a veřejné osvětlení. Město také pokračuje v úpravách okolí přehrady Harcov. Rada schválila kácení stromů a odstranění náletových dřevin u nábřežní cesty a u budoucího nového schodiště u Zvolenské ulice. Kácení skončí nejpozději koncem března. „Daří se s nám s Povodím Labe činnost dobře koordinovat, připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby městské části, které bychom rádi vypsali v průběhu března. Budeme navazovat na promenádní cestu až k Bílému Mlýnu, tam budeme dělat nové přemostění. V plánu je i nové bezbariérové propojení na Zvolenskou ulici a nové schodiště,“ nastínil plány náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Úprav se dočká i pláž, kde přibydou nové dětské prvky a obnovení čeká také veřejné osvětlení. „V rámci pobytových schodů na pláži přibude alej v úrovni pláže, abych trochu oddělili cestu, kudy budou třeba jezdit i cyklisti, od lidí na pláži,“ dodal Janďourek.

  • Liberecká přehrada Harcov vznikla jako první z pěti přehrad v Jizerských horách (původně jich mělo být šest, ale přehrada na Jeřici se nakonec nepostavila). Důvodem jejich výstavby byly opakující se ničivé povodně, v případě Liberce pak padlo rozhodnutí o nutnosti stavby přehrady po povodni z 30. - 31. 7. 1897, největší, která kdy město postihla.
  • Projektováním přehrad byl pověřen nejlepší evropský přehradář, profesor Otto Intze z Cách, který plány na stavbu předložil Vodnímu družstvu Liberec a veřejnosti 13. ledna 1901. Protože se jednalo o stavbu vůbec prvních tížných, zděných přehradních hrází v Evropě, vzbudil plán na jedné straně nadšení a na druhé obavy. A tak bylo úkolem denního tisku vysvětlit lidem, proč jsou betonové hráze lepší než sypané a že hráz vyklenutá proti vodě je pevnější než tehdy obvyklé rovné hráze.
  • Intzeho plán byl oficiálně odsouhlasen 4. března 1901 a stavba neprodleně začala. Na stavbě pracovaly „elektřinou poháněné stroje různých druhů“, činilo se zde 360 dělníků většinou z Itálie, Chorvatska či Německa.
  • Přípravné práce šly rychle, a tak 27. června 1903 byl za účasti stovek pozvaných hostů a přihlížejících Liberečanů položen základní kámen nejen liberecké, ale i ostatních jizerskohorských přehrad. Kolaudace proběhla v dubnu 1904.
  • Hráz je i s podzemními základy vysoká 20,5 metru a dlouhá 157 metrů, koruna se zvedá 13 metrů nad terén. Je schopná zadržet maximálně 630 000 m3 vody.

Mohlo by vás zajímat: Zrozeno pod Ještědem. Dvacetileté přátelství přetavili ve výrobu sušeného masa

Zdroj: North Czechia Jerky