„Původně se měla hráz opravovat letos, bohužel, Povodí termín opět odsunulo, tentokrát na roky 2019 až 2020. Předtím nemá smysl cestu od základů rekonstruovat, jen ji vysypeme na jaře žulovým perkem," řekla náměstkyně primátora Karolína Hrbková. „Problém je v tom, že pod cestou vede starý kanál, který kdysi přiváděl vodu do Liebiegových továren. Dnes je nefunkční, místy se bortí. otázka je, zda ho opravíme nebo zasypeme. Není totiž technickou památkou, oboje ale přijde na desítky milionů," vysvětluje Hrbková.

Liberecká přehrada se letos dočká dalších úprav

Po úpravě okolí přehrady volá veřejnost už roky. Nejvíc po zavření Zvolenské ulice, která je spojnicí mezi Harcovem a křižovatkou u bývalé Textilany. „Je to ideální příležitost jak z okolí přehrady udělat jednu velikou rekreační oblast. Propojení Promenádní cesty a lesoparku na Králově Háji se úplně nabízí," uvedla za obyvatele na veřejném projednávání Helena Svobodová, za což se jí dostalo i mohutného potlesku od přítomných. „Nemusí být zavřená celý rok, stačí jen na sezónu. Nebo tam nechte jen jeden pruh pro auta a druhý pro pěší a cyklisty," navrhl Michal Pastva.

Čtěte také: Záchranářský vrtulník z Liberce má za rok přes 500 zásahů

O uzavření Zvolenské uvažovalo už předchozí vedení města, nápad se ale nikdy nerealizoval. „Zkusíme to navrhnout na dubnovém zasedání rady města, aby se v případě odsouhlasení stihla Zvolenská uzavřít na letní měsíce," slíbil před početným davem náměstek primátora Jan Korytář.

Město se chce zaměřit i na kvalitu vody. „Chodím sem jen na procházky, koupat se jezdíme na Kristýnu nebo do Jablonce. Sem tečou splašky z Králáku i z Harcova, v tom se mi koupat nechce," vystihla pocity mnohých Jarmila Justová. „Do Harcovského potoka jsou nelegálně svedeny odpadní vody, chybí tam kanalizační síť. Proto letos zahájíme kontroly, bude se dělat analýza zdrojů znečištění. Také chceme získat dotaci na výstavbu lokálních čistíren odpadních vod," řekla Hrbková.

Pokud jde o samotnou vodní hladinu, v plánu jsou do budoucna velká pobytová mola, která by rozšířila pláž a také mola plovoucí. Letos by se měla instalovat i dvě až tři malá, odpočinková mola směrem k Bílému Mlýnu, která by mohli využívat rybáři nebo ti, kteří si chtějí jen tak posedět s nohama ve vodě.

„Opravovat se budou i schody do přehrady. Kovové, které jsou tam teď, jsou pouze provizorní, ty dáme jinam, třeba na koupaliště do Kateřinek a na přehradě budou klasické žulové schody jako dřív," dodala Hrbková. „Já bych tu uvítal i půjčovnu lodiček a lepší využití betonového ostrůvku uprostřed přehrady. Pamatuji se, když tam byly skluzavky a různá skákadla do vody," apeloval na vedení města Vladimír Cvrček.

Promenádní cestu by také do budoucna mělo lemovat veřejné osvětlení. Město chce do pronájmu i zákoutí podél cesty, která dnes patří Povodí Labe. „Chceme tam instalovat lavičky i nějaké fitness prvky," řekl Korytář.

„Hlavně tam zakažte volné pobíhání psů a taky omezení rychlosti pro kola. Chodí tu spousta lidí, občas není kam uhnout," ozývalo se z davu. Ještě letos by také měla začít oprava cest v lesoparku na Králově Háji, které byly chybně naprojektované a déšť je tam vyplavuje. V lesoparku se také vymění nevhodné lavičky.

„Změn se dočká i dětské hřiště na pláži a v parku u Blahoslavovy ulice. Prokouknout i by měl i park v Pekárkově ulici, který je plný náletů, vyměňovat a doplňovat budeme i odpadkové koše," dodala Hrbková. Novou úpravou projde i zelená plocha u hráze pod objektem Povodí Labe, kam se nainstaluje posilovací nářadí. "Město by měl rovněž přemýšlet o využití pozemků pod hrází. Jde o velmi cenné území, které je vyhrazeno pro rekreaci, ale nic se s ním neděje, je to veliká škoda," míní architekt Jiří Plašil. Dotčené pozemky ovšem nejsou v majetku města. To zatím o jejich případném výkupu neuvažuje.

CHYBÍ CHODNÍKY

Další věcí, kterou lidé v okolí přehrady postrádají, je chybějící přechod pro chodce a chodník na začátku přehrady u restaurace Bílý Mlýn. Chybí i místa k parkování. "Když dnes někdo jede na přehradu, nemá auto kam odstavit. Takže všichni pak parkují v našich ulicích, které jsou už tak úzké a rozbité a my samy pak nemáme kde parkovat. Už dlouho voláme po tom, aby se opravila i ulice Fučíkova a Blahoslavova, protože teď je to tam jedna velká katastrofa," uvedla Helena Svobodová.

Požadavek zazněl i na zákaz volného pobíhání psů po Promenádní cestě a omezení rychlosti pro cyklisty, kteří ji rovněž hojně využívají. Odpor naopak u mnohých vzbudil návrh na to, aby se Promenádní cesta zpevnila asfaltem tak, aby na ní mohli jezdit i bruslaři na inlinech.