Seznam uzavírek vypadá úctyhodně. Někdy jde o uzavírky částečné, jinde se ulice zavřou úplně. „Opravy komunikací a inženýrských sítí jsou nutné, ale bohužel to s sebou nese nezbytná dopravní omezení, bez kterých není možné tyto opravy provádět," vysvětlil primátorův náměstek Jiří Šolc. Uzavírky se podle něj bude město snažit co nejlépe koordinovat. "Věřím, že nám všem jde o společný výsledek, a tím je lepší stav silnic ve městě,“ dodal Šolc.

Přesto se ne všechny plánované stavby letos podaří zrealizovat. Ze seznamu akcí vypadla například oprava ulice Pastýřská nebo rekonstrukce křižovatky u autobusové zastávky Horní Kopečná v Rochlici. 

PŘEHLED UZAVÍREK

Jiráskova ulice
KDY: březen - červenec
CO: Rekonstrukce plynovodu, výstavba nové regulační stanice plynu, následná oprava komunikace, chodníků a veřejného osvětlení
TYP: Úplná uzavírka

Volgogradská ulice
KDY: duben – červen
CO: Úprava kanalizace

Tržní náměstí, ulice Ruská, Pastýřská, Budyšínská, Durychova
KDY: duben - listopad
CO: Rekonstrukce plynovodu a vodovodu, následné opravy povrchu komunikace, oprava zatrubnění Jizerského potoka
TYP: Úplné i částečné uzavírky po částech

Ulice Riegrova
KDY: duben – srpen
CO: Oprava tramvajových kolejí

Ulice Herbenova
KDY: duben - srpen
CO: Rekonstrukce plynovodu, opravy komunikace, jednostranného chodníku a odvodnění
TYP: Úplná uzavírka

Ulice Klostermannova
KDY: duben - srpen
CO: Rekonstrukce plynovodu, kanalizace a vodovodu, oprava komunikace, přilehlých chodníků a veřejného osvětlení
TYP: Úplná uzavírka (v červnu navíc částečná uzavírka křižovatky s Masarykovou ulicí)

Ulice Londýnská, Hokešova, U Jeslí, Příkrá
KDY: duben - říjen
CO: Rekonstrukce plynovodu, kanalizace a vodovodu, rekonstrukce vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení, oprava povrchu komunikace ulice Londýnská

Ulice Stará
KDY: květen – říjen
CO: Oprava komunikace, chodníků, odvodnění, stání pro kontejnery
TYP: Úplná uzavírka

Průtah I/35
KDY: květen – říjen
CO: Oprava opěrné zdi pod ulicí České Mládeže
TYP: Částečná uzavírka (provoz jedním pruhem)

Ulice Boženy Němcové
KDY: květen - říjen
CO: Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, kanalizace a následná oprava komunikace a chodníků, včetně veřejného osvětlení

Ulice Větrná
KDY: červen - říjen
CO: Rekonstrukce vodovodu a plynovodu, následná obnova povrchu komunikace a chodníků

Ulice Dr. Milady Horákové
KDY: červen - září
CO: Oprava povrchu komunikace, chodníků, veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení v úseku od ulice U Potůčku až po ulici Mosteckou
TYP: Úplná uzavírka (naváže na stávající částečnou uzavírku)

Ulice U Domoviny
KDY: červen - říjen
CO: Pokračující oprava inženýrských sítí, následná oprava komunikace a veřejného osvětlení
TYP: Úplná uzavírka 

Ulice Irkutská
KDY: červenec – říjen
CO: Rekonstrukce vodovodu a následná oprava komunikace
TYP: Úplná uzavírka
Ulice Baltská
KDY: srpen – listopad (záleží na výběru zhotovitele)
CO: Zřízení nového jednostranného chodníku, úprava parkovacích míst, veřejné osvětlení
TYP: Částečná uzavírka

Náměstí Míru
KDY: srpen – listopad (záleží na výběru zhotovitele)
CO: Úpravy chodníků a přechodů pro pěší, veřejné osvětlení
TYP: Částečná uzavírka

Ulice Polní
KDY: srpen – listopad (záleží na výběru zhotovitele)
CO: Výstavba nového jednostranného chodníku, úprava autobusové zastávky
TYP: Částečná uzavírka

Křižovatka ulic Česká, Jeřmanická, Dlouhá
KDY: srpen – listopad (záleží na výběru zhotovitele)
CO: Úprava křižovatky a autobusové zastávky včetně veřejného osvětlení
TYP: Částečná uzavírka

Ulice Dobiášova
KDY: srpen – listopad (záleží na výběru zhotovitele)
CO: Úprava přechodů a autobusových zastávek
TYP: Částečná uzavírka

Ulice Písecká, Krumlovská a Prachatická
KDY: září – listopad (záleží na výběru zhotovitele)
CO: Úpravy chodníků a veřejného osvětlení
TYP: Částečná uzavírka

Zdroj: Magistrát města Liberce