„Zrovna v tuto dobu je to aktuální, protože od 1. září bude nastupovat do práce spousta studentů,“ vysvětlil předseda krajské Asociace samostatných odborů Milan Šubrt.

Začínající pracovníci by měli vědět například to, že je zaměstnavatel před uzavřením smlouvy musí seznámit s jejich právy a povinnostmi, pracovními podmínkami a podmínkami odměňování. Pracovní smlouva se uzavírá vždy před nástupem, nejpozději v den nástupu do práce. Zaměstnanec má právo se se smlouvou důkladně seznámit, protože v ní může být řada úskalí.

„Pracovník by si měl před podepsáním smlouvu pečlivě přečíst, aby věděl, k čemu se podpisem zavazuje. Zkontrolovat by si měl hlavně to, zda je ve smlouvě obsažen údaj o druhu práce, kterou bude konat, a o místě, kde bude pracovat. Pracovník má také před výkonem práce právo na zaškolení, za které mu náleží mzda,“ vyjmenoval některé základní náležitosti pracovní smlouvy Milan Šubrt.

Zaměstnanci by také měli vědět, že nesmí vykonávat práci, která by ohrožovala jejich zdraví. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance na své náklady vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky.

Dobré je také znát správnou výši příplatků. Za práci přesčas zaměstnanci náleží příplatek ke mzdě ve výši nejméně 25 procent průměrného výdělku. Za práci v noci, tedy mezi desátou hodinou večerní a šestou hodinou ranní má zaměstnanec nárok na příplatek ve výši nejméně deseti procent průměrné mzdy, a stejně tak za práci v sobotu a v neděli. Za práci ve svátek mu přísluší příplatek dokonce ve výši sta procent průměrného výdělku.

Důležité také je to, že zaměstnavatel nesmí za porušení pracovních povinností ukládat žádné peněžní postihy. Výjimkou je pouze odpovědnost za škodu. Základní věcí, kterou by každý člověk před nástupem do práce měl udělat, je pořádně přečíst znění pracovní smlouvy. „Není-li mu něco jasné, klidně si ji může nechat do druhého dne a pořádně ji prostudovat, popřípadě se s někým poradit,“ uzavřel Milan Šubrt.