U uhynulého volně žijícího prasete nalezeného jako všechny předchozí kusy v tzv. uzavřeném pásmu II potvrdilo virus AMP vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava (Národní referenční laboratoř pro AMP). Vzhledem k tomu, že se nejedná o nález mimo uzavřené pásmo II, nemění Státní veterinární správa (SVS) platná mimořádná veterinární opatření (MVO).

Mapa s nálezy pozitivních prasat divokých na Frýdlantsku.Mapa s nálezy pozitivních prasat divokých na Frýdlantsku.Zdroj: Státní veterinární správa ČR

Nález potvrzuje, že se nákaza v populaci volně žijících prasat ve Frýdlantském výběžku nadále vyskytuje. SVS proto apeluje zejména na myslivce a chovatele prasat domácích, aby dodržovali platná MVO a zásady biologické bezpečnosti. AMP se stále vyskytuje pouze u prasat volně žijících, zatímco u domácích prasat nebyla tato nákaza nikdy v ČR potvrzena.