Zákoník práce říká, že zaměstnavatel nemůže pracovníkům zakázat, aby v době přestávky odešel. „Odejít může kamkoliv. Pokud se vrátí včas a je připraven k výkonu práce, neporušuje žádné právní předpisy,“ vysvětlil Milan Šubrt s tím, že přestávka není placeným výkonem práce, proto nikdo nemůže zaměstnanci určovat, co bude o přestávce dělat.

„Lidé, kteří pracují jako hlídači, mají dvanáctihodinové směny, při kterých většinou nesmějí opustit pracoviště. V tom případě nejsou jejich přestávky na jídlo klasickými přestávkami. Jedná se pouze o přiměřenou dobu na oddych a jídlo, která je výkonem práce a tudíž za ní náleží mzda,“ konstatoval Milan Šubrt.

Zaměstnanci, kteří jsou takto poškozeni, by se podle Šubrta měli obrátit na odbory nebo přímo na inspekci práce.

„Jedná se totiž o jednoznačné porušení zákoníku práce,“ uzavřel Milan Šubrt