Nezaměstnanost v Libereckém kraji se začátkem sezónních prací klesla. Jednou z příčin je i vnik velkého počtu nových pracovních míst, kterých je nejvíc od roku 2008.

„Sledujeme zvýšený zájem zaměstnavatelů o nové pracovníky především v oblasti automobilového průmyslu. Jde o pozice operátorů výroby, montážních dělníků, řidičů vysokozdvižných vozíků a samozřejmě svářečů, obráběčů a dalších kvalifikovaných technických pozic," potvrdila situaci na prcovním trhu Karolína Fialová ze společnosti McROY Czech, která se zabývá zprostředkováním práce.

Právě tato nová místa se daří jen těžko obsadit. Vhodných uchazečů je totiž tradičně dlouhodobý nedostatek. „Většina kvalitních pracovníků již dobrou práci má. Nyní je prostor pro uplatnění nezaměstnaných vedených na úřadu práce," dodal Erik Švarcbach ze stejné společnosti. Jenže uchazečů se správnou kvalifikací je nedostatek.

Současnou situaci na trhu práce nejspíše nezmění ani větší zájem o rekvalifikace, který se oproti minulému roku zvýšil o 26 procent. V absolutních číslech jde totiž o posun v řádu desítek uchazečů a neobsazených míst jsou tisícovky. „Klienti volili rekvalifikace zaměřené zejména na základní a speciální počítačové dovednosti, svářečské kurzy nebo měli zájem o získání řidičských průkazů včetně těch profesních," potvrdila mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Budoucnost je ve školství

Do budoucna by mohly pomoci programy Krajského úřadu na podporu technických oborů na středních školách, učilištích a také uvažovaná reforma ministra školství, která navrhuje vybrané učňovské obory zbavit povinnosti skládat maturitní zkoušku a nahradit je tzv. zkouškou mistrovskou.

Firmy tak často technické pozice obsazují cizinci. A to přesto, že jejich zaměstnávání ztěžuje legislativa. Nařizuje jim například měsíc čekat, zda se o místo nepřihlásí Čech, až poté smí místo nabídnout zahraničnímu pracovníkovi.

Cizinci o práci u nás zájem mají. „Polská hranice leží jen dvacet kilometrů od Liberce a nejbližší polský region nemá téměř žádný průmysl, proto je zde o práci zájem. Firmy k nám své pracovníky vozí denně svozovými autobusy," řekla Fialová. Cizinci se z průmyslu přesouvají do dalších pracovních sektoru, například také do služeb.

Zatímco v roce 2010 evidoval Úřad práce Libereckého kraje nejvíce cizinců na pozicích montážní dělník, zámečník, nástrojař či nekvalifikovaný pomocný pracovník, v loňském roce jich nejvíce zastávalo pozice obsluhy strojů a zařízení, ale i řemeslníků nebo třeba uklízečů.