Linka 12 pojede mezi 8. a 18.30 h. odklonem Sokolskou ulicí, linky 14, 18 a 25 ulicí Vítěznou. V různé časy budou uzavřeny ulice Železná, Rumjancevova, Šamánkova, Pražská, Moskevská, Jezdecká, Masarykova, U Zoologické zahrady, Javorová, Sovova, Na Vyhlídce, Rudolfovská, K Černé Nise, Nastoupilova či U Vleku. Zavřené bude i Sokolovské a Benešovo náměstí.