V Libereckém kraji dochází k nadprůměrné četnosti srážek se zvěří. V přepočtu na kilometry silniční sítě je to více než ve zbytku republiky. Nejvíce srážek se stalo u Bílého Kostela nad Nisou.

Jen od loňského října do letošního března došlo v Libereckém kraji ke 453 srážkám se zvěří na silnicích. Co do četnosti a výši škod to kraj staví na deváté místo v republice. V přepočtu na hustotu silniční sítě je však náš region bezkonkurenčně první.

„V průměru tu dochází ke srážce se zvěří na každého 5,34 kilometru, zatímco průměr Česka je 6,49 kilometru,“ uvedl Jan Dědek z České pojišťovny Generali. Vyplývá to z takzvaného indexu Srna, který porovnává počty nehod nahlášených dopravní policii a výši škod v jednotlivých krajích.

Střety se zvěří v Libereckém kraji.Zdroj: Generali pojišťovna

Milionové škody

K úsekům, kde v kraji dochází k vůbec největšímu počtu srážek, patří podle Vojtěcha Robovského z krajského ředitelství Policie ČR silnice prvních tříd I/9, I/38, I/35 a I/13 v okolí Českolipska, Nového Boru, Doks, Mimoně či Ralska. Za vůbec nejrizikovější se podle policie považuje silnice 1/13 z Liberce do Děčína v úseku mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Rynolticemi.

Od října 2019 do března 2020 tam na necelém kilometru došlo k 42 srážkám se zvěří. Podle pojišťovny se celková výše škod vyšplhala ke třem milionům korun. „Obecně lze říci, že mezi nejpostiženější úseky v Libereckém kraji patří komunikace, které protínají méně obydlené oblasti, a úseky, které vedou souvislejšími pásy vegetace, zejména lesy,“ doplnil Vojtěch Robovský.

Za potravou

Podle krajského ředitele Lesů ČR Luďka Řičáře je jedním z důvodů těchto kolizí vysoký nárůst i rychlost dopravy. Tím hlavním je ale migrace zvěře, hlavně pak srnčí, za lepší potravní nabídkou. „V zimě to není tak patrné, ale teď na jaře je přitahuje pastva na loukách,“ uvedl.

„Srážky se srnčí zvěří jsou skutečně četnější vždy v období od dubna do října. Souvisí to s teritorialitou této zvěře. Zároveň jsme však zaznamenali snížení počtu srážek za poslední zimu, které je ovlivněno velmi teplým počasím a tím i větší potravní nabídkou na jejich standardních územích,“ doplnil Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty. Divoká prasata zase lákají pole s řepkou. Nejčastěji dochází k nehodám dvě hodiny před půlnocí a dvě hodiny po ní. Řidiči by si ale měli dávat pozor i časně zrána.