Je tomu skoro každý rok, změny v autobusové dopravě tak čekají cestující i počátkem nastávajícího školního roku. Dojde k úpravám několika linek na Železnobrodsku, konkrétně k přetrasování ranního spoje linky 851 z Držkova přes Radčice a Jirkov do Železného Brodu.

„Obce Jílové u Držkova a Radčice tak budou mít novou možnost přímého ranního spoje do Železného Brodu. V této oblasti budou upraveny linky také v odpoledních hodinách,“ poznamenal zástupce ředitele společnosti KORID LK Otto Pospíšil. KORID LK je koordinátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji.

Nové a lepší možnosti spojení do škol získá i Horní Tanvald, odkud pojede ze zastávky Údolí Kamenice v 7:25 nový školní spoj do Tanvaldu.

VÝLUKY

Také je třeba upozornit, že v Libereckém kraji do konce roku budou pokračovat opravy pozemních komunikací, s čímž souvisejí i výluková opatření v linkové dopravě. „To se týká především Semil, kde již od 17. srpna je upraven provoz autobusových linek v centru města a v blízkosti autobusového nádraží, a Frýdlantska, kde v rámci projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha pokraču jí opravy silnic,“ popsal Otto Pospíšil.

CHRASTAVA A FRÝDLANTSKO

V Chrastavě bude od září fungovat pro žáky nová zastávka v blízkosti základní školy ve Školní ulici. Tuto zastávku budou obsluhovat školní spoje linek 71 a 74 pro dopravu z Andělské Hory a z Bílého Kostela.

Na Frýdlantsku bude ve večerních hodinách obnoven spoj z Frýdlantu do Nového Města s odjezdem v 18:09 od železniční stanice, resp. V 18:16 z autobusového nádraží, který částečně nahrazuje pozastavený spoj linky 630. Z Nového Města do Jindřichovic pak bude upravena linka 672 v odpoledních hodinách, aby spoje lépe navazovaly na konec výuky ve škole.

DÁLKOVÉ SPOJE

Od září bude ukončen provoz linky Brno – Hradec Králové – Liberec. Cestující se však v tomto případě nemusí obávat negativních dopadů, neboť mezi Libercem a Hradcem Králové budou zavedeny spoje, které tyto linky nahrazují,“ doplnil zástupce ředitele KORID.

Dopravce Zlatovánek omezuje provoz na lince z Poličky přes Českou Lípu do Teplic – spoje budou ukončeny v Hradci Králové a dále přes Jičín, Mladou Boleslav, Českou Lípu až do Ústeckého kraje nebudou jezdit.

Více informací a další změny v autobusové dopravě najdou zájemci na webu iidol.cz.