Nejprve se uskuteční výměna vodovodu a části kanalizace a následovat bude rekonstrukce povrchu ulice a chodníků. Tu realizuje město a bude se s ní pojit velké množství omezení a částečných uzavírek, které se budou v čase proměňovat. První uzavírka už platí, pro veškerou dopravu je úplně uzavřena část ulice J. A. Komenského, a to od ulice Liberecká k ulici J. Hory.

V uzavřené části ulice je vymezen bezpečný koridor pro pěší tak, aby se děti bezpečně dostaly do základní školy a ostatní obyvatelé do této části města. „Velmi apeluji na všechny rodiče, především místní, nevozte děti do školy autem, respektujte dopravní omezení a pomozte nám zajistit hladký průběh této složité uzavírky,“ podotkla starostka Hodkovic nad Mohelkou Markéta Khauerová.