Zhruba kolem třinácté hodiny totiž dojde k otevření nové silnice vedoucí přes Blažkovu a Náchodskou ulici. V tu samou dobu se automaticky zjednosměrní úsek třídy Dr. Milady Horákové vedoucí od bývalého úřadu práce po parkovací dům u terminálu. Tudy už bude možné jezdit pouze ve směru do centra, v opačném směru budou muset řidiči před parkovacím domem uhnout doprava, kde se napojí právě na novou silnici. Ta se potom spojí s třídou Dr. Milady Horákové poblíž bývalého úřadu práce.

Jde o dlouho plánovanou a trvalou změnu, která má ulehčit hlavní dopravní tepně v centru města. Vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu Pavel Rychetský ale zároveň připouští, že první dny po této změně budou chaotické. „Nejkomplikovanější to bude samozřejmě pro liberecké řidiče, kteří jsou tu zvyklí jezdit pravidelně a mnohé ta změna zřejmě překvapí,“ konstatoval Pavel Rychetský.

Jak ale dále uvedl, nová trasa bude dostatečně označená příkazovými a zákazovými značkami, takže pozorní řidiči by problém mít neměli. Ti nepozorní nebo překvapení by naopak mohli u kruhového objezdu u terminálu způsobovat kolony. „Větší problémy by ještě mohly nastat v ulici U Krematoria, která nyní bude ústit právě do jednosměrného úseku třídy Dr. Milady Horákové. Řidiči musejí být pozorní a nepřehlédnout tady zákaz odbočení doleva. Vydali by se tím do protisměru,“ upozornil Pavel Rychetský.

Z hlediska plynulosti provozu je podle něj důležité, aby se řidiči na nových jednosměrných úsecích naučili správně řadit. Obě silnice totiž budou dvouproudé, přičemž oba levé pruhy budou na konci jednosměrného úseku sloužit k napojení do protisměru. „Proto by se mohlo stát, že když řidič, který chce pokračovat rovně, pojede příliš dlouho v levém pruhu, už se nezvládne správně zařadit a bude muset jet dokola, jako kdyby zapomněl odbočit na kruhovém objezdu,“ vysvětlil Pavel Rychetský.

V obou jednosměrkách vyrostly nové přechody pro chodce řízené semafory.

Nutnost nového řešení tohoto úseku třídy Dr. Milady Horákové zapříčinila výstavba obchodního centra Forum Liberec. Už dnes totiž po této komunikaci jezdí cca 30 tisíc vozidel denně a toto číslo po otevření obřího obchodního komplexu ještě naroste. Odpovídající řešení dopravy bylo od začátku podmínkou města, aby vůbec dalo projektu Fora Liberec zelenou. Novou silnici proto také postavil investor této stavby, společnost Multi Development.

Konkrétní dopravní řešení pomocí jednosměrek pak vzešlo jako nejschůdnější varianta z matematického modelu. „Osobně si myslím, že to bude pro liberecké řidiče rozhodně plusem, protože průjezdnost této trasy se pravděpodobně zlepší,“ komentoval majitel jedné z libereckých autoškol Jan Hanzl.

Podobně na nové dopravní řešení nahlížejí i oslovení řidiči. „Asi se to projeví ve špičkách, kdy by se tu nemusely tvořit takové fronty jako dosud. Jen na začátku to bude docela chaos,“ vyjádřil se pro Deník Liberečan Martin Bém.

Úpravy obou úseků ještě nejsou konečné. V Náchodské ulici budou dočasně drobná dopravní omezení pramenící z probíhající stavby Fora Liberec a jednosměrný úsek třídy Dr. Milady Horákové se dočká nového povrchu silnice. „Ten se bude dělat zřejmě na jaře, a to za provozu. Tím způsobem, že v jednom jízdním pruhu se bude jezdit a ve druhém pokládat nová silnice,“ přiblížil Pavel Rychetský.