Postarší pán se jen obtížně přizpůsobuje novým situacím a ke studiu úředního dokumentu potřebuje nejenom brýle, ale i více času či zkušeného poradce. Jednoho dne u jeho dveří zazvoní obchodní zástupce energetické společnosti a vybaven psychologickým tréninkem obchodníka se jej snaží přesvědčit o výhodnosti nabízeného produktu.

Finta s miniaturním písmem

Dopad takové situace musela řešit paní Jarmila, když její pětaosmdesátiletý otec podepsal smlouvu o dodávkách elektřiny se společností Centropol. „Tatínek se prostě nechal zlákat dodávkou levnější elektřiny, kterou mu zástupce firmy nabízel. Už od počátku se mi to ale nelíbilo, protože na podmínky psané miniaturním písmem ani pořádně neviděl. Nechápal také, proč v horním záhlaví je smlouva uvedena současně jako žádost.

Ale hlavně, když se dotázal, jak by měl změnu řešit se stávajícím poskytovatelem elektřiny - firmou ČEZ, bylo mu řečeno, že ta zůstává nadále dodavatelem a Centropol přejímá pouze jednodušší a levnější vyúčtování. Na tomto základě usoudil, že Centropol hovoří i jménem ČEZu. Tak jsme si to ověřili a zjistili, že to vůbec není pravda.“ Právě pod vlivem této lži, s níž pojala podezření, že nekorektní informace většinou nebývají zárukou dobrých služeb, se paní Jarmila rozhodla, že smlouvu svého otce ve stanovené lhůtě vypoví.

Na drátě automat

Když však zavolala na zákaznický servis Centropolu, dostalo se jí dalšího nemilého překvapení. „Odvětili mi, že hovor je nahráván, a na tomto základě tedy berou v úvahu, že o jejich služby nemáme zájem a smlouvu rušíme. Ale už bez jakéhokoliv dalšího potvrzení, které bychom mohli mít takříkajíc v ruce.“

ČEZ se brání

Toto matení zákazníka se pochopitelně nelíbilo ani samotné firmě ČEZ. Její tisková mluvčí Eva Nováková k případnému partnerství s Centropolem uvedla. „Na podobné praktiky některých alternativních dodavatelů jsme zákazníky často upozorňováni. Pokud opravdu hovořil zástupce takto, jedná se o klamání spotřebitele. Centropol je přímým konkurentem ČEZu, samozřejmě s nimi nespolupracujeme.“

Neprofesionální postup

Eva Nováková nám současně potvrdila, že smlouva o dodávkách elektřiny uzavřena písemnou formou může být ukončena opět jen tímto způsobem, a to buď v podobě výpovědi, odstoupení, či dohodou. „Z obchodního hlediska považujeme uvedené sdělení za silně neprofesionální a nepravdivé,“ dodala.
Zrušit smlouvu podle prvních náležitostí se však paní Jarmile zpočátku nedařilo, neboť, jak poukazuje, bezprostřední komunikace s Centropolem byla velmi svízelná. Do původního stavu tak věci nakonec za jejího otce uvedli zástupci ČEZu.

Hluchý tón Centropolu

Kontaktovat Centropol jsme se pokusili i my, abychom její tvrzení ověřili a současně poskytli prostor k vyjádření druhé straně. Zjistili jsme však, že na stránkách firmy jsou uvedena pouze e-mailová spojení a fax. Za účelem přímého kontaktu jsme proto museli volit zákaznickou linku. Poté, co jsme se představili jako zástupci médií s žádostí o komunikaci s některým z řídících pracovníků, jsme však byli zpětně přepojeni na pořadník zákaznického servisu.

Zatímco při prvním telefonátu jsme začínali na třetím pořadí, s odhalením naší identity jsme se vrátili o šest čísel nazpět. Než jsme přišli na řadu, uplynulo půl hodiny. Když nám nahraný hlas operátora konečně sdělil, že jsme na řadě, spojení se ukončilo tzv. hluchým tónem.