Desetitisíce snímků a negativů schraňují ve svém archívu nadšenci z Boveraclubu Liberec. Parta lidí, kteří se točí především kolem dopravy. I když mají různé profese, vidět je můžete při historických jízdách, kdy na sebe navlékají staré uniformy a točí klikou v tramvajkách s dřevěnými lavicemi, ještě častěji s bruskami a barvami v depu, kde zachraňují dávno odepsané vozy. Ty, do kterých tak rádi sedáváme se vzpomínkou na dětství. Stejné pocity přepadnou většinu z nás při prohlížení snímků.

„V našem archívu máme tisíce negativů. Nejstarší snímky jsou z roku 1915," prozradil Tomáš Krebs z Boveraclubu.

Jejich autorem byl Erwin Cettineo. Rodilý Liberečák s italskými předky. Účetní, který žil od roku 1903 na Masarykově třídě a už jako kluk si zamiloval tramvaje. „Jeho velkým koníčkem byla stavba modelů tramvají, jichž se až doposud zachovalo třicet. Především ale shromáždil obrovský archiv fotografií, které zpracovával v družstvu Fotografia, kde pracoval později jako laborant," popsal Tomáš Krebs. Čech s italskou krví patřil mezi zakládající členy Boveraclubu.

Po jeho smrti, v roce 1985, se o fotografie, negativy, ale i modely, postaral další z „otců zakladatelů", jablonecký průvodčí a později řidič tramvaje Gisbert Jäkl. V roce 2009 odkázal celou sbírku klubu. „Řada záběrů však byla na negativech, protože pan Erwin fotografoval od roku 1915 až do své smrti na různých materiálech a formátech. Proto jsme se dohodli se Severočeským muzeem v Liberci, že jim sbírku čítající 10.000 negativů předáme," doplnil Tomáš Krebs. Muzeum slíbilo, že se o vzácné materiály postará, a to jak po technické, tak i po odborné stránce a spolku je opět přenechá.

Některé snímky tvoří také základ publikace, která vyšla v roce 1976 a mapuje staré liberecké tramvaje.