Jeho slova potvrzuje i Martin Dušek, jednatel a ředitel Agentury regionálního rozvoje Liberecka, která sbírku technicky organizovala: "Sbírka překonala veškeré naše představy, protože na základě zkušeností s těmi, které jsme pořádali v minulosti na celostátní úrovni, jsme předpokládali tak o milion méně.“
Oba se proto shodují na tom, že více než kdy jindy se v tomto případě osvědčila snaha koncipovat sbírku tak, aby se lidé mohli přesvědčit, na co konkrétně budou jejich finanční příspěvky využity.

„Byl jsem v té době hodně v terénu. A zažil jsem, když třeba do Heřmanic přijeli motorkáři z Pardubic, kteří chtěli místním lidem věnovat peníze, a vyptávali se, komu by se hodili nejvíce. Ty pak předali přímo lidem, kteří museli po rekonstrukci bourat svůj dům, do něhož se chtěli před vánocemi nastěhovat,“ uvádí liberecký hejtman.

Konkrétní pomoc – nejlepší motivace

„Se starosty postižených obcí jsme se dohodli, aby vždy vytipovali konkrétní objekty, na které se bude přispívat, a jejichž průběžná obnova bude tím nejpádnějším důkazem smysluplného nakládání s penězi dárců, kteří se o tom budou moci sami kdykoli přesvědčit,“ potvrzuje tuto filozofii i Martin Dušek.

Finanční sbírku si přerozdělili starostové obcí Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Bílý Potok, Heřmanice, Raspenava a Višňová. „Klíč výběru byl spíše subjektivní, protože vyloženě přesná kritéria stanovit nešlo. Zaměřili jsme se proto na menší a nejvíce postižené obce. Záměrně jsme stanovili i jejich počet, aby nedošlo k rozmělnění financí, protože tím by pomoc ztratila svůj efekt. Rozdělit peníze mezi více obcí by skončilo jen symbolickým příspěvkem, z něhož by nakonec nikdo neměl nic,“ zmiňuje Stanislav Eichler.

Vybrané obce si nakonec rozdělili přesně 3 947 959 Kč. Starostové vyjádřili uznání všem dárcům. Současně ale potvrzují, že obnova ani tak nebude snadnou záležitostí.

„Dnes už mohu říci, že škody jsou větší, než abychom vše dali do pořádku v nějakém bližším čase. Letos se bohužel nezačne ani s úpravou koryta nebo s dokončením oprav krajské silnice. Dlouho potrvá i obnova zeleně. Původně jsem si myslel, že za dva, tři roky bychom se mohli dostat tam, kde jsme byli před povodněmi, ale reálná doba je tak osm let,“ uzavírá starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný.