Liberecký primátor Jaroslav Zámečník se obrátil na premiéra Andreje Babiše ohledně případné finanční pomoci ze strany státu při likvidaci škod. „Setkání na začátku tohoto týdne se účastnili i náměstek ministerstva pro místní rozvoj a náměstkyně ministerstva financí. Premiérovi jsem předal kompletní dokumentaci nákladů,“ řekl Zámečník.

Řešením je vypsání dotačních programů, v rámci kterých by Liberec finance získal. „Ty dotační tituly už jsou, ale musí se upravit tak, aby na ně statutární město dosáhlo. Většinou jsme z nich vypadli kvůli velikosti,“ upřesnil primátor.

Téměř 160 milionů korun představují škody na silnicích. Povodně rapidně zkrátily jejich životnost o řadu let a město bude muset začít už letos či příští rok s jejich opravami. V ulici Partyzánská musí vybudovat dešťovou kanalizaci s odvodněním, aby v případě přeplněných odvodňovacích kanálů nestékala voda lidem na jejich pozemky. Odvodnění a oprava ulice Na Skřivanech v Harcově vyjdou na 15 milionů korun.

„Voda se prohnala i libereckou zoologickou zahradou. Hrozilo přetečení zdejšího labutího jezírka, k tomu naštěstí nedošlo. Opravy hráze a propustku vyjdou podle předběžných odhadů na 20 milionů korun,“ přiblížil Zámečník.

Podle něj povodně představují už několikátý zásah do rozpočtu. Nejdříve to byla pandemie a propad ekonomiky, následovalo extrémní zvýšení cen stavebních materiálů a související prudký růst nákladů na rozdělané investiční projekty. „To vše nás nutí vynaložit z rozpočtu o stovky milionů více, než jsme plánovali,“ doplnil primátor.

Setkání s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem má za sebou i starostka České Lípy Jitka Volfová. Řešila se možnost čerpání finančních prostředků z dotačního titulu ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního a krajského majetku obcí po živelních pohromách.

„Panem premiérem mi bylo sděleno, že se může pokusit vyjednat navýšení finanční částky dostupné v tomto dotačním titulu tak, aby bylo možné z něj čerpat finanční prostředky i pro nás, tedy obce a města zasažená povodní,“ přiblížila závěr schůzky Volfová s tím, že podmínkou pro získání státních peněz pak je podpora Libereckého kraje.

Velký problém při povodních představuje i špatný stav soustavy rybníků v blízkosti Bukovan a Svojkova. Jejich majitelem je Český rybářský svaz. Při silných deštích tyto rybníky přímo ohrožují Českou Lípu, konkrétně osady Písečnou a Dobranov. Naposledy se jednalo o Kachní rybník, kde hrozilo protržení hráze. „Pro majitele bude velmi obtížné najít dostatek finančních prostředků na financování projektu a případných oprav rybníků. I v této záležitosti jsem požádala hejtmana Martina Půtu o zvážení finanční podpory. Vyřešení situace s bukovanskými rybníky by nám opravdu velmi pomohlo a našim občanům by se jistě lépe spalo,“ podotkla Volfová.

Českolipští radní se také rozhodli finančně podpořit obyvatele postižené bleskovou povodní z Dobranova a Písečné. Mezi dvacet příjemců rozdělí téměř 270 tisíc korun. Škody na soukromém majetku se vyšplhaly na 3,1 milionu korun, jde především o zničené vybavení domácností, elektrospotřebiče, zahradní nábytek a techniku. „Finanční možnosti rodin z poškozených domů se ale také liší, pro některé domácnosti jsou i několikatisícové položky neřešitelným problémem. Proto jsme se rozhodli obyvatele podpořit mimořádným finančním darem. Ten sice nepokryje veškeré náklady na odstranění škod, ale věřím, že obyvatelům určitě pomůže,“ uvedla českolipská starostka.