„Chci poděkovat všem dobrovolným a profesionálním hasičům, pracovníkům obcí a dobrovolníkům, starostkám a starostům, lidem z úřadů, policistům a všem dalším, kteří tuhle situaci pomohli zvládnout,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Hasiči v Černousích na Liberecku

Situace je stabilizovaná

Situace ve Frýdlantu je v tomto okamžiku stabilizovaná a hladiny řek Smědá a Řasnice by měly postupně klesat. Úklid města od pytlů s pískem začne v pondělí. „Podílet se na úklidu bude technické oddělení Městského úřadu Frýdlant a SDH Větrov,“ upřesnil starosta Dan Ramzer.

Podle ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti Petra Olyšara se povedlo částečně obnovit provoz Úpravny vody v Bílém Potoce. Z tohoto důvodu není potřeba zajišťovat krizové zásobování pitnou vodou cisternami.

V současné době není pro území města Frýdlant hlášena žádná prognóza navýšení hladiny toků. „K termínu konání povodňové komise, tedy k nedělní 16.00 hodině, setrvává pouze II. stupeň povodňové aktivity na toku Řasnice, která kulminovala v 15.00 hodin. Na Smědé už žádný stupeň povodňové aktivity pro Frýdlant hlášen není,“ dodal Ramzer.

Nadále bude probíhat monitoring toků. Na řece Řasnici stále trvá II. stupeň povodňové aktivity.

Povodnoví turisté

Práci složkám Integrovaného záchranného systému komplikovali práci  tzv. povodňoví turisté, kteří se jezdí dívat z přilehlých obcí a měst a blokují tak dopravu.  „Apelujeme tedy na všechny tyto občany, aby v případě, že nepotřebují jet nutně do vodou zasažených oblastí, aby se těmto lokalitám pokud možno vyhýbali,“ řekla tisková mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

„Co se týká kriminality, nezaznamenali jsme v těchto oblastech v průběhu víkendu žádný nárůst, žádné případy, které by souvisely s rabováním, vše je na úrovni normálního stavu. Na Frýdlantsku  jsme měli i během noční doby nasazeno několik  policejních hlídek, které zde preventivně působily,“ dodala Šrýtrová.

Ve Frýdantském výběžku se aktuálně pohybuje přibližně dvacet hasičských jednotek. Věnují se monitoringu vodních toků, úklidovým pracem na silnici, čištění propustí  a distribuci pitné vody. „Zatím nebudeme odčerpávat vodu ze sklepů, počkáme, až ta voda začne opravdu opadávat,“ doplnil tiskový mluvčí David Kořínek.

Do terénu vyrazili i pracovníci Údržby silnic Libereckého kraje. Od rána likvidují následky velké vody. Višňová už je průjezdná, Černousy stále ne. 

Likvidace následků povodní na silnicích

V Dolní Řasnici se řeka vylila z koryta, Bílý Potok je průjezdný

Řeka Řasnice v obci Dolní Řasnice se na několika místech vylila z koryta. Zaplaveny jsou především zahrady domů stojících blízko u říčky. 

„Bílý Potok na okraji Jizerských hor je opět průjezdný. Řeka Smědá se drží v korytu. Nicméně zátarasy z pytlů naplněné pískem jsou stále připraveny na okraji cest a domů k případnému použití,“ informoval z místa reportér Libereckého deníku. 

Ranní situace v Hejnicích

Frýdlant je připraven

I ve Frýdlantu čekají, zda se bude zvedat hladina řeky Smědé. Podle aktuální výstrahy ČHMÚ lze během dopoledne očekávat extrémně vydatný déšť s úhrnem nad 50 mm za 6 hodin. To by znamenalo, že opět hrozí vysoký stupeň povodňového nebezpečí a prudký vzestup hladin Smědé i Řasnice. 

„Frýdlant je ale po včerejšku připraven, má vytvořenu rezervu zhruba 600 pytlů s pískem, které se používají jako zábrany. Na pravém břehu Smědé stále zůstávají protipovodňové mobilní hráze zapůjčené HZS LK. Ohrožené objekty v centru Frýdlantu jsou kompletně zabezpečeny dle požadavku obyvatel pytli s pískem, v případě, že budou obyvatelé potřebovat další, ať kontaktují krizový štáb na telefonních číslech 602 101 627, 602 503 465, 602 581 854 nebo 606 673 286," nastínil situaci starosta Frýdlantu Dan Ramzer, který zároveň poděkoval všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu.  

Pokud budou občané Frýdlantu potřebovat pomoc JSDH Frýdlant a Větrov s čerpáním vody ze zatopených sklepů a podobně, ať se obrátí v případě Větrova a Albrechtic na Jana Čečatku, 728 933 913 a v případě města na Stanislava Sochu, 602 581 854.

V osm hodin proběhlo zasedání povodňové komise a další je naplánováno na poledne. V pohotovosti zůstávají družstva JSDH Frýdlant, které budou monitorovat stav toků a reagovat na případné požadavky ze stran občanů i povodňové komise.

V oblastech na Frýdlantsku zasažených povodní operují nadále profesionální i dobrovolní hasiči. „ Aktuálně se provádí monitoring potřeb zasažených občanů, kontrola protipovodňových opatření a dodávka pitné vody,“ řekl tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje David Kořínek. 

„V oblasti Frýdlantu byly posíleny policejní hlídky z Liberce a policisté budou nyní v případě potřeby poskytovat součinnost hasičům a obcím, které byly povodněmi zasaženy. Zároveň budou monitorovat aktuální dění v dané oblasti a v případě potřeby na ně reagovat, zejména při řešení dopravních problémů,“ popsala činnost policie mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Frýdlantský splav pod zámkem

Zdroj: Deník / Petr Vodseďálek

Višňová je průjezdná

Ve Višňové se rozezněl obecní rozhlas vyzývající místní obyvatele k bdělosti a sledování situace. Hladina řeky Smědá stále stoupá a předpokládá se opětovné vylití vody z koryta řeky. 

Na břehu Smědé bylo postaveno 44 metrů protipovodňových bariér zapůjčených od Hsičského záchranného sboru Libereckého kraje, na druhé straně drží vodu v korytu pytle, které od rána plní členové SDH Frýdlant a teď už také dobrovolníci
Situace na Liberecku se uklidňuje. Čeká se, co voda udělá přes noc

Ve Višňové byl na Smědé znovu vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. První stupeň povodňové aktivity byl dosažen v Liberci na Lužické Nise, ve Frýdlantu na Řasnici a v Předláncích na Smědé.

Úpravna vody v Bílém Potoce

Včera došlo k poškození úpravy vody v Bílém Potoce, a její provoz by přerušen. Aktuálně pracují na jejím zprovoznění, částečně se podařilo obnovit jímací zařízení na Smědé. „Kvůli obavě z další odstávky způsobené velkou vodou prosím všechny, aby šetřili vodou alespoň do večera,“ řekl starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

„S ohledem na meteorologickou situaci je velice pravděpodobné, že voda z řeky Smědé bude při vyšší povodňové aktivitě a s ní souvisejícím znečištěním, opět neupravitelná. V tomto případě bude muset Frýdlantská vodárenská společnost (FVS) aktivovat identický náhradní zásobovací systém pomocí cisteren ve spolupráci s HZS ČR,“ doplnil Ramzer.  

Jak vypadaly povodně na Frýdlantsku.
OBRAZEM: Jak vypadaly povodně na Frýdlantsku? Vodní živel ukázal svoji sílu

Solidarita v Kravařích

Obyvatelé obce Kravaře se zapojili do pomoci lidem ve Frýdlantském výběžku. Projevili solidaritu a nakoupili potraviny a napekli jim. Jídlo poté doručil do postižených oblastí starosta Kravař Vít Omáčka.