Přibližně 160 lidí bylo tehdy evakuováno vrtulníky policie, armády a záchranné služby. Do záchranných a likvidačních prací bylo zapojeno 267 jednotek HZS ČR, JSDH, HZS podniku a JSDH podniku, přes 1 000 hasičů, 700 policistů, 40 záchranářů zdravotnické služby, 1 800 vojáků a stovky dobrovolníků. Povodně zasáhly 81 obcí a 1 872 domácností. Hasiči při záchraně osob „utopili“ několik svých vozidel.

Povodeň se prohnala v roce 2010 Bílým Kostelem

Povodeň se prohnala i obcí Bílý Kostel

close MEMENTO na ničivé povodně 2010.    info Zdroj: ČTK, Deník zoom_in Tragickou povodeň připomíná pomník v Chrastavě. V Chrastavě, která se stala symbolem povodní 2010, v roce 2014 odhalili v parku u Muzea hasičské techniky památník, jako připomínku na tu hrůzu. Autor Zdeněk Urbánek ve svém návrhu využil žulových kvádrů, které poskládal za sebou a vytvořil tak dojem dominového efektu, které znázorňuje valící se vodu. Žula byla původně součástí jednoho z devíti zbořených mostů. Jedná se o deset kvádrů o velikosti tři až tři a půl metru.

Jak se velká voda hnala Chrastavou

Povodeň se prohnala Chrastavou.

Vedle záchranných prací hasiči na řadě míst v Libereckém kraji prováděli povodňové zabezpečovací a likvidační práce. Jednotky se soustředily také na odstraňování překážek, které ve vodních tocích ucpaly mostky a propustky a bránily plynulému odtoku. V mnoha případech hasiči instalovali protipovodňové zábrany, především pytle s pískem. V krizových štábech působilo přibližně 65 osob a 13 osob zajišťujících logistickou podporu.