„Díky tomu, jak je péče o spinální pacienty v liberecké nemocnici léta organizována, a díky rozvoji, který za posledních 25 let zaznamenala, bylo možné, aby KNL prošla nezávislým auditem firmy CERT iQ se zcela minimálními změnami ve svém provozu a dokumentaci a zdárně získala statut Centra Excelence pro tři hlavní kategorie péče: degenerativní onemocnění, tumory a úrazy,“ vysvětlil generální ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš. „Auditoři velmi kladně hodnotili vybavení klíčových provozů, zejména operačních sálů a JIP a diagnostického zázemí, návaznost jednotlivých procesů a velmi je překvapila přítomnost Spinální jednotky,“ dodal.

Richard Lukáš spoluzakládal a dlouhé roky vedl liberecké Traumacentrum, jehož součástí je i spinální jednotka. Podle něj došlo k rozvoji minimálně invazivních zákroků a v nadcházející době nemocnice plánuje také rozvoj endoskopické spinální operativy.

„Spinální programy traumacentra a neurocentra se vzájemně doplňují. Silnou stránkou je operativa patologií horní krční páteře a kraniocervikálního přechodu, kde jsme schopni vytvořit operační postupy přímo na míru pacientům s nestandardními anatomickými poměry,“ doplnil Petr Suchomel, přednosta Neurocentra a spoluzakladatel spinální chirurgie v KNL.

Heliport na libereckém letišti.
Heliport na libereckém letišti je osvětlený. Záchranáři přistanou i po soumraku

„Vynikajících výsledků dosahuje péče o traumata, kde zásadní měrou přispívá dostupnost časné diagnostiky, časná a specializovaná rehabilitace na spinální jednotce a na oddělení rehabilitace a obecně efektivní organizace práce,“ dodal Suchomel.

Pracoviště, které se chce ucházet o statut Evropského centra excelence, musí splňovat striktně daná kritéria ve velmi širokém rozsahu parametrů. Podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře se jedná zejména o prostory a vybavení, kvalifikaci lékařů a zdravotnického personálu, spektrum a množství prováděných výkonů. Zásadní je však podle něj také dostupnost diagnostiky, přidružených oborů, návazné terapie a v neposlední řadě je důraz kladen na standardy vedení lékařské dokumentace a vnitřní kontrolu kvality.

Výměna zkušeností

Všechny tyto aspekty pak zkoumá a hodnotí společnost Eurospine – Spine society of Europe, která sdružuje odborníky v oblasti páteře zaměřující se na klinickou péči i výzkum. Cílem této švýcarské neziskové organizace je poskytnout platformu pro výměnu zkušeností mezi odborníky, podporovat výzkum a vzdělávání a informovat a vést pacienty. Pod její hlavičkou vychází prestižní evropský odborný časopis zabývající se páteří European Spine Journal, provozuje také registr Spine Tango a organizuje množství odborných akcí.