„Zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou je naším stěžejním úkolem,“ podotkla Iveta Kardianová, mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). K rozhodnutí rozšířit možnosti přivedl vodohospodářské odborníky fakt, že narostl počet havárií zaviněných teplotními výkyvy a škody po loňských povodních.

Ty svým rozsahem poukázaly i na nutnost být připraven i na zásobování z jiného zdroje, v případě ovlivnění kvality surové vody v nádrži. V rámci preventivních opatření přistoupili společně majitel vodárenské infrastruktury Severočeská vodárenská společnost s provozovatelem SčVK ke znovu zprovoznění přivaděče z podzemních zdrojů Dolánky, Libíč a Lesnovek.

Ten ale dodává vodu středně tvrdou. S tím musejí nejen hospodyně počítat. Změna kvality vody se dotkne těchto oblastí: Jeřáb, Kristiánov, Nové Město, Růžodol, Staré Město, Staré Pavlovice, Vesec - lokalita Zahradní Město, Vratislavice – část okály, Rochlice – část Dr. Milady Horákové /teplárna/.

„Důležité je však vědět, že se, stejně jako dříve, jedná o velmi kvalitní pitnou vodu, která splňuje přísné legislativní požadavky na jakost,“ poznamenala Kardianová.

Nejde o přepojení na trvalo. V uvedených oblastech budou mít lidé středně tvrdou vodu namísto měkké zhruba šest týdnů. Zprovoznění vodovodního přivaděče byla velmi náročná akce, která se zdařila díky bezvýkopové technologii Burst Lining.

Zaměstnanci SčVK se dnes a denně potýkají s různými nástrahami typu provozních poruch a havárií na vodovodní síti. Za první dva měsíce letošního roku opravili 1 141 havárií, z toho 477 v Libereckém kraji. Ve všech těchto případech se vodohospodáři snažili minimalizovat dopad na zákazníky. V případě možnosti přepojili zásobování z vedlejšího řadu či co nejvíce minimalizovali dobu přerušení dodávky pitné vody odběratelům.

Zatímco voda z úpravny vody Bedřichov má tvrdost od 0,7 do 0,9 mmol/l a jedná se o vodu „měkkou“, podzemní voda ze zdrojů Dolánky, Libíč, Lesnovek se řadí svým obsahem vápníku a hořčíku mezi vody tzv. „středně tvrdé“ až „tvrdé“, v průměru od 2,5 do 3 mmol/l. Odběratelé mohou změnu v kvalitě pitné vody postřehnout. Při převáření vody se může tvořit vodní kámen. Liší se i chuť vody, což se projeví při přípravě čaje nebo kávy. Je vhodné upravit si dávkování změkčujících solí do myček a praček podle pokynů výrobce.