Trefit se s nakladačem, v jehož kusadlech držíte mohutný špalek, do nakresleného čtverce a navíc ho po cestě protáhnout mezi dvěma sloupky není vůbec nic jednoduchého. Kdyby stačilo pro získání plného počtu bodů zvládnout jenom tuhle menší překážkovou dráhu, to se ještě dá. Jenže postavte si na sebe ty špalky dva, opět pouze s použitím neohrabaných klepet nakladače, který navíc leccos pamatuje a odráží se to v jeho trhavých pohybech.

NÁROČNÉ ÚKOLY čekaly na studenty při jubilejním 10. ročníku zemědělské olympiády ve Frýdlantě. Včera soutěžili zejména v techničtějších disciplínách, dnes prokáží třeba sedláckou zručnost.

„Použití starší techniky ale k olympiádě patří, je to záměrné," komentuje podívanou Alena Dvořáková, ředitelka Střední hospodářské a lesnické školy ve Frýdlantě. Právě tam pořádají v těchto dnech už 10. ročník Zemědělské olympiády žáků středních škol.

„Na olympiádu jsem přijel asi podruhé nebo potřetí, už vím, co mě čeká. Nejmíň mi jde pokaždé úkol s pneumatikou a pak nakladač," říká Daniel Hrstka, který dorazil na soutěž z Kamenice nad Lipou. Přitakává mu i jeho spolužák Honza Havel: „Máme svoji rodinnou farmu, s nakladačem běžně děláme, ale jenom nakládáme hnůj nebo rejpáme do země. Tady to přenášení polen mi moc nejde."

NÁROČNÉ ÚKOLY čekaly na studenty při jubilejním 10. ročníku zemědělské olympiády ve Frýdlantě. Včera soutěžili zejména v techničtějších disciplínách, dnes prokáží třeba sedláckou zručnost. Na studenty čekají i jiné disciplíny, v nichž prokazují své studiem nabyté znalosti a schopnosti. Včera je čekala ta techničtější část, kromě zmíněné výměny a vyvažování pneumatiky i práce s nakladačem a jízda zručnosti s kolovým traktorem a přívěsem. Den pak zakončili teoretickým testem.

Dnes mají za úkol vykovat skobu, poznávají zemědělské plodiny a čeká je i prověrka sedlácké zručnosti, kdy podojí atrapu vemene a stlučou rámeček do včelína.

„Do soutěže nastoupilo devět týmů, v jednom vždy soutěží dva studenti. Jsou z různých ročníků a studují různé obory, ale musí mít komplexní vědomosti k tomu, aby obstáli ve všech disciplínách. Většina proto studuje buď obor zemědělec farmář, opravář zemědělských strojů nebo agropodnikání," vysvětlil Milan Drechsler, zástupce ředitelky školy a člen organizačního výboru.

Soutěžící zemědělské školy

Soutěží 2 týmy:

- Frýdlant
- FrýdekMístek
- Humpolec

Soutěží 1 tým:

- Horky nad Jizerou
- Kamenice nad Lipou
- Rosenheim (Německo)