„V obou případech jde o velký úspěch – orlosupí mládě se už potřetí za sebou podařilo odchovat přirozenou cestou, tedy výhradně rodiči na hnízdě, a nikoli v umělé líhni. Žirafí mládě, které dostalo jméno Bwindi, se zase narodilo po dvouleté pauze,“ uvedl mluvčí zoo Ivan Langr.

Bwindi je prvním potomkem mladého samce Mikea, jenž letos dosáhne teprve 5 let. Matkou je 18letá samice Nancy, která je nejstarší žirafou v liberecké sedmičlenné skupině. Oba druhy jsou zařazeny do Evropského záchovného programu a požívají tedy coby ohrožené druhy nejvyšší míru ochrany.

„Mládě žirafy je už k vidění v pavilónu afrických kopytníků. Žirafy se dnes ve volné přírodě vyskytují zhruba v 16 - 18 státech Afriky, od Sahary až po řeku Orange, v nepříliš početných stádech. V některých státech Afriky byly už vyhubeny,“ dodal mluvčí Ivan Langr.