S poselstvím severoamerických Indiánů z kmene Hopi pro český národ přijíždí Roy Littlesun. O Bráně míru a hopijském proroctví pohovoří ve středu 14. dubna v 18.00 v Severočeském muzeu v Liberci a poté 3. května v 18.00 v Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

Proroctví indiánského kmene Hopi hovoří o přechodu lidstva ze Čtvrtého do Pátého věku. Jak bude vypadat Pátý svět?
Hopiové přišli do tohoto světa ze světa předcházejícího, ze světa třetího. Byly to civilizace jako Lemurie nebo Atlantida, které se potopily pod vodu a paměť lidstva byla přerušena katastrofou. Skupina bytostí se ale tehdy rozhodla vyjít sem nahoru do čtvrtého světa. Hopiové dostali za úkol v našem světě udržet rovnováhu horizontální osy, severního pólu. Pokud se lidstvo dostane do harmonie východu a západu, naše civilizace pak může vstoupit do pátého světa. Současné lidstvo žije mezi levou a pravou hemisférou, spojením obou je vstupem do Pátého světa. Je to jako obraz srdce, kdy se dvě linie spojí do svého středu. Obraz srdce je kód. Otázkou je, jak se do Pátého světa dostaneme.

Hlavním rozdílem mezi Čtvrtým a Pátým světem bude ve vnímání. Ne vnějšek bude kontrolovat vnitřek, ale bude tomu naopak. Srdce bude kontrolovat mysl. Mysl je jako horizontála a srdce jako vertikála, které dohromady tvoří kříž. My musíme propojit srdce a mysl. K propojení slouží krev, která obě spojuje. A naši krev vytváříme jídlem. A vhodným jídlem aktivujeme naši paměť.

Každý z nás má volbu, zda přejít do Pátého světa a nebo jít zpět na začátek evoluce. Hopiové říkají, ze pokud nebude dostatek lidí, kteří se rozhodnou jít správnou cestou, cestou ke Stvořiteli, tak to Země udělá za nás, ale pak nezůstane kámen na kameni. Česká země , obzvláště Praha má v tomto procesu velký potenciál a velkou zodpovědnost, neboť může pozvednout lidstvo k Pátému světu.

Lidstvo se musí vrátit ke svému Stvořiteli touto zvláštní cestou. Pokud se tak nestane, vrátí se ve vývoji zpět. Cesta vede přes krev a potraviny. A jak bude vypadat Pátý svět? To lze těžko sdělit. Nyní se díváte do slunce a vidíte, jak světlo září z něj k vám, ale v Pátém světě je slunce ve vás, září z vašeho vlastního zdroje. Vše je v harmonii a jednotě, není rozdíl mezi tím, co jste vy a co jsou bytosti kolem vás. Je těžké to vyjádřit, je to spíše otázka zkušenosti.

Zažije naše generace přechod lidstva ze Čtvrtého do Pátého věku? Bude to náhlý nebo pozvolný proces, jak to bude vypadat?
Může se to stát. Jsme nyní v tomto procesu, ale nevíme ovšem, kdy bude jeho konec. Myslím si, ale, že to vypadá na náhlý skok, nicméně vše záleží na tom, jak naplníme plán. To je předpoklad číslo jedna. Pokud se probudí více lidí, nemusí to být bolestné.

Musí dojít ještě k válkám a katastrofám?
Nemusí, záleží na našem rozhodnutí. Na rozhodnutí být či nebýt.

Jestli a jak hopijská proroctví hovoří o roce 2012, jak o tom hovoří například jiná proroctví?
Nikdo neví, zda se to stane v roce 2012, ví to jen Stvořitel. Lidé očekávají, že se to stane v onom roce. Důležitější je ale to, co se děje právě teď, ne co se bude dít potom.

Jaký dopad bude mít očista země na Evropu?
Pro všechny to bude stejné, pro přírodu není rozdíl mezi Evropou a Afrikou.

Máte poselství pro Čechy a pro Českou republiku, jaké?
Moje poselství pro český národ je, aby dokončil dílo svých předků, takových velikánů jako byla např. kněžna Libuše nebo Karel IV.

Česká země má také svá proroctví. Hovoří se v nich o duchovní úloze slovanských národů v budoucnosti. Jaký máte názor na duchovní úroveň českého národa?
Česká země má velký potenciál. Vaše kněžna Libuše již prorokovala: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká.....“ Libuše to však myslela tak, že hvězd se dotýká jeho lid.

Jak se cítíte na území obývaném potomky Keltů? Keltové žili v harmonii s přírodou, měli vyspělou sociální kulturu a v případě ohrožení byli velmi obávanými bojovníky…
Keltští bojovníci zahájili svoji poslední a nejdůležitější bitvu, bitvu sami uvnitř sebe.

Co říkáte, že český a slovenský národ se rozešel v míru, že tady proběhla revoluce tzv. sametová, bez násilí?
Nedívám se na vás jako na dva národy, ale na lidi. A lidi chtějí žít v jednotě a míru, rozdělování bývá většinou doménou politiků.

Co spojuje všechny lidi na světě?
Je to zákon, zákon jednoho Stvořitele, zákon změny. Pokud by se nic neměnilo, vše by ustrnulo. Změna je i principem alchymie. A v Čechách žilo mnoho alchymistů.

Jaká je úloha člověka na planetě zemi?
Smyslem lidstva je vytvořit zde Bránu míru. A Praha je tím hlavním portálem pro průchod do dalšího světa.

Kdy a za jakých okolností jste začal šířit po světě proroctví Hopi?
Poprvé to bylo v roce 1972. Přivedlo mě k tomu duchovní spojení a postupně se z toho stávalo spojení prorocké.

Jaké osobnosti vás v životě ovlivnily?
Zejména to byla moje matka a Charles Robinson. Byl to filozof a spisovatel, který chtěl spojit východ se západem.

V jakých zemích je vaše poselství přijímáno dobře a kde hůře nebo vůbec ne?
Je to zhruba všude stejné, záleží na tom, jak to podáte. Každý chce mít dobré zdraví, žít v míru a ve spravedlnosti.

Roy Littlesun

Roy Littlesun je synem východu a západu. Na západ zamířil ve věku 14 let v 1948. Získal vzdělání námořního inženýra v Nizozemí a také se tam oženil se svou přítelkyní z dětství, když vyrůstal na Jávě. Poté spolu emigrovali do USA, kde vychovali tři děti. V roce 1970 se život Roye a jeho ženy změnil, když přešli na makrobiotickou stravu. Zapojil se do naplňování poslední části proroctví a procesu světových změn ve formě učení Jednoho srdce, které je soustředěno kolem absolutního a věčného zákona Stvoření, Změny.

Během tohoto procesu byl adoptován Hopijským starším jménem Titus Qomayumtewa a pět let žil v zemi Hopiů. Mezi Titusem a Royem byla uzavřena posvátná smlouva říct světu o Stvořitelově zákonu. Tak začala v roce 1996 Royova globální cesta z východu na západ. Česká republika je v současné době poslední částí jeho putování .

Jak prožíváte svůj běžný den? Máte nějaké rituály?
Můj den není běžný, kdybychom to mohli srovnat. Nemám žádné plány, řídím se znameními a podle toho v životě jednám.

Máte rodinu, děti?
Ano, mám dvě děti.

Jaké jste měl dětství?
Dětství jsem prožil během druhé světové války v Indonésii na ostrově Jáva, ve smíšené komunitě.

Jak jste získal své jméno?
Dobrá otázka, je to ale dlouhý příběh. Řekněme, že mi ho dal Stvořitel.

Víte, že české děti si už jako malé hrají na indiány, děti milují knihy od Karla Maye, existují tady skupiny dospělých, kteří se snaží žít životem severoamerických indiánů a mají je v úctě. Proč si myslíte, že to tak je?
Ano, vím o tom, dříve si hráli na kovboje a dnes na indiány. U dospělých je to dobrý začátek, ale skutečný indián neřekne nikdy, že je indián a skutečný Hopi neřekne, že je Hopi. My říkáme Don´t worry, be Hopi.

Myslíte, že nová generace dětí (říká se jim indigové a křišťálové) se rodí s vyšším duchovním uvědoměním?
Tato nová generace dětí má potenciál, ale co pro nás v současnosti dělají? Pijí Coca Colu a tloustnou. To ještě nic neznamená být indigovým dítětem, pokud se neprobudí a nezačnou nás vést správným směrem.

Poselství Hopi českému národu

Každý okamžik má svou naprosto jasnou úlohu ve vývoji vesmíru. Přišli
jsme na planetu Zemi jako nejlepší z nejlepších bojovníků, abychom
vytvořili ze Země Bránu míru. Byli jsme obdařeni silnými dary, abychom
tohoto cíle dosáhli. Jsou zde vždy dvě strany, které mají tendenci rozštěpit naši vnitřní jednotu. V současnosti probíhá na celé Zemi velmi významná změna. Nyní je na nás, abychom svedli tu nejzásadnější bitvu, která se
odehraje v našem nitru.
Volám Vás proto nyní ke Galaktickému Shromáždění v České zemi s jediným záměrem. Předat Vám poselství o tom, co můžeme udělat pro to, abychom vyhráli rozhodující bitvu - uvnitř sama sebe.

Budeme společně hovořit o následujících podstatných věcech:
Česká země a její úloha jako součást proroctví Velkého Plánu:
Sjednocení Orla a Kondora
Návrat Alchymisty v nás
Rozpoznání sebe sama jako Vesmírné Bytosti
Poselství krve