„Chtěli bychom vyzvat pořadatele, kteří na území našeho kraje v roce 2024 plánují uskutečnit významnou sportovní akci nebo sportovní akci mimořádného významu a budou na tuto akci žádat o peněžní podporu z rozpočtu Libereckého kraje, aby si žádost o poskytnutí dotace podali nejpozději do 30. září letošního roku,“ řekl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost .„S podporou takové akce musíme počítat již při tvorbě rozpočtu kraje na další rok, proto potřebujeme informace mít nejpozději do konce září," dodal.

Podpora významných sportovních akcí a sportovních akcí mimořádného významu konaných na území Libereckého kraje je jednou z priorit plánu rozvoje sportu. „V letošním roce jsme takto podpořili například mistrovství světa juniorů v hokejbale nebo závod světového poháru v orientačním běhu,“ připomněl náměstek.

Bližší informace k žádostem poskytne vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti Krajského úřadu Libereckého kraje Tomáš Pokorný (telefonní linka 485 226 646, e-mail: tomas.pokorny@kraj-lbc.cz). Formulář žádosti je k dispozici na dotačním webu Libereckého kraje.