„Jenom v červnu kraj převzal úhradu dluhu za pacienty, kterým vznikla povinnost zaplatit regulační poplatek v krajských zdravotnických zařízeních v celkové výši přes dva miliony dvě stě tisíc korun,“ informovala Květa Šírová z odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje.

Krajskými zdravotnickými zařízeními se přitom rozumí liberecká a českolipská nemocnice, Léčebna respiračních nemocí ve Cvikově a také dvě krajské lékárny, které jsou v obou nemocnicích.

Pacienti možnosti nechat za sebe zaplatit kraj nevyužívají tolik, jak se očekávalo. Nechtějí se zdržovat s administrativou, kterou přesměrování dluhu vyžaduje, a proto v mnoha případech raději zaplatí poplatek ze svého.

„Asi šedesát procent pacientů přicházejících do krajských lékáren tuto možnost využívá, zbývající pak platí regulační poplatek sami. U hospitalizovaných pacientů je tomu právě naopak, kdy pouze čtyřicet procent žádá o úhradu Liberecký kraj a zbytek si hradí regulační poplatek samo,“ doplnila Květa Šírová.

Poplatky za sebe podle očekávání nechávají hradit nejvíce senioři. Naopak mladší lidé nad poplatkem častěji mávnou rukou a zaplatí. Nepotvrdily se ani domněnky o tom, že by kvůli osvobození od poplatků lidé dojížděli do Liberce nebo do České Lípy z okolních měst, která takovou možnost nenabízejí.

To potvrdila i anketa mezi obyvateli Jablonce nad Nisou. „Když si spočítám, kolik by mě stálo jízdné, nevyplatilo by se mi jezdit do Liberce. A navíc s platbou při hospitalizaci souhlasím. Navíc bych ráda byla například hospitalizována blíž domovu, takže bych určitě dala přednost Jablonci,“ řekla Dagmar Baťková z Jablonce.

To, že lidé nemají k takovému dojíždění motivaci, potvrdil Deníku před časem také krajský radní pro zdravotnictví Pavel Novák. „Jako lékař jsem těmto prognózám stejně příliš nevěřil. To, že chtějí být lidé ošetřeni rychle, je zdá se, větší motivací, než ušetřit peníze. Lidé nepřemýšlejí, kde je to s poplatkem a kde bez poplatku za hospitalizaci, takže nedošlo k tomu, že by třeba lidé z Jablonce chtěli raději ležet v liberecké nemocnici,“ vysvětlil radní.

Liberecký kraj si na celoroční hrazení poplatků vyčlenil 32 milionů korun. Zatím se zdá, že velkou část z nich nakonec ušetří.