Pomáhají narkomanům či postiženým, ale samy nemají tři měsíce v roce ani na výplaty. Organizace poskytující sociální služby nebo ty, jež jsou zaměřené na protidrogové aktivity, čekají každý rok, až k nim doputují peníze z Ministerstva práce a sociálních věcí.

PŮJČKA NA VÝPLATY

„Letos byla situace opravdu zoufalá, peníze přišly až v dubnu, takže jsem si musel půjčit od banky dva miliony, abych měl na výplaty," svěřil se Lubomír Šlapka, ředitel organizace zaměřené na práci s narkomany či HIV pozitivními v Libereckém a Ústeckém kraji Most k naději. „Přece jsem nemohl říct lidem, kteří pracují s tak náročnou, rizikovou skupinou lidí a mají adekvátní vzdělání, že nedostanou plat," rozčílil se dodatečně ředitel. Zdržení podle něj zapříčinila změna systému, kdy peníze neputovaly organizacím přímo z ministerstva, ale muselo se čekat, až projdou i krajem.

POMOC Z KRAJE

Liberecký kraj se rozhodl toto nelehké období organizacím ulehčit a finančně je podpořit. Letos poprvé se dostane i na ty, které pomáhají drogově závislým.

„Do sociálních služeb půjde přes pět milionů korun, do protidrogových aktivit čtyři sta tisíc korun," vysvětlila Blanka Daníčková z tiskového oddělení krajského úřadu s tím, že pětimilionovou částku mezi sebou rozdělí několik stovek žadatelů, čtyři sta tisíc poputuje třem organizacím.

„Je velmi problematické zajistit chod organizace, když nemáte z čeho uhradit provozní a mzdové náklady," potvrdila Olga Merglová, ředitelka liberecké Advaity, poskytující služby závislým nejen na drogách. „Řešíme to každý rok. Spoléháme na loajalitu zaměstnanců," poznamenal vedoucí libereckého K-Centra Jiří Simeth, které je součástí Mostu k naději.

Podle něj sice suma poskytnutá krajem nepokryje veškeré náhrady, ale zkrátí dobu čekání na peníze. S tím souhlasí i Merglová, podle které má Advaita měsíční rozpočet kolem milionu. Organizace zabývající se protidrogovými aktivitami nejsou závislé jen na finančních příspěvcích z ministerstva, ale dotace jim posílá i Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Ne nevýznamným finančním obnosem přispívá ze svého rozpočtu i Liberecký kraj a jednotlivá města.