Policisté se při ní zaměří zejména na kontrolu dodržování stanovené rychlosti vozidel, způsob jízdy a dodržování pravidel silničního provozu při jízdě v jízdních pruzích, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, držení hovorového nebo záznamového zařízení za jízdy, technický stav vozidel, dodržování zákazu předjíždění nákladních automobilů a ostatních obecně platných ustanovení zákona o silničním provozu.

Prázdninové měsíce patří z pohledu tragických následků nehod k těm nejrizikovějším. Svoji roli v tom hrají především dlouhé cesty na dovolené, klimatické podmínky, opravy a uzavírky silnic, nárůst intenzity provozu a nepozornost řidičů spojená s vyšším rizikem únavy v letních měsících. Všechny tyto hlavní aspekty letních nehod jsou zohledněny v letošních prázdninových dopravně bezpečnostních akcích a opatřeních.

close Statistika nehodovosti z loňských prázdnin. info Zdroj: Se souhlasem PČR zoom_in Statistika nehodovosti z loňských prázdnin.

Ze sledovaných statistických ukazatelů dlouhodobě vyplývá, že nejtragičtějšími příčinami prázdninových nehod jsou nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, vjetí do protisměru a nevěnování se řízení. Proto i hlavním poselstvím pro všechny účastníky silničního provozu pro letošní prázdniny je vyjíždět na cestu připravený, předvídat vývoj dopravní situace, chovat se ohleduplně a obezřetně nejenom sám k sobě, ale i k ostatním účastníkům, nepřeceňovat své síly a nerozptylovat si pozornost jinými aktivitami.

Dopravní nehodovost a její následky nejsou ovlivňovány pouze chováním účastníků silničního provozu, ale také technickým stavem vozidel a kvalitou a bezpečností dopravní infrastruktury. Zejména v letním období je proto nezbytné počítat s vyšším počtem uzavírek či dopravních omezení spojených s údržbou a opravami komunikací. Důležité je věnovat pozornost i dopravnímu značení, trasu předem důkladně naplánovat a sledovat aktuální dopravní zpravodajství, které je nepřetržitě aktualizováno operačním odborem Policejního prezidia ČR.

Pavla Kofrová,
KŘP Ústeckého kraje

Mohlo by vás zajímat: Při dopravní zácpě u Mariánského mostu zaparkujete a přes Labe půjdete pěšky

Doprava v centru Ústí n. L. okolo Benešova mostu, který čeká generálka. | Video: Se souhlasem Martina Mudrocha.