„Závěry ze šetření policejního orgánu a na základě vypracovaných znaleckých posudků nebyla prokázána příčinná souvislost mezi poškozením zdraví pacientů a jednáním konkrétní osoby. Případ byl tedy ukončen a odložen,“ informoval policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Policisté incident vyšetřovali od samého počátku, a to s podezřením na spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Trestní oznámení tehdy podala firma EUC, která v té době nemocnici provozovala.

Frýdlantský operační sál byl po událostech uzavřený a policisté zde zajistili řadu stop. „V případu podaly vysvětlení zúčastněné osoby a byla zajištěna veškerá zdravotní dokumentace. Policejní orgán si například vyžádal také ústavní znalecké posudky z oborů mikrobiologie, epidemiologie, chirurgie, klinické farmakologie, soudního lékařství, anestezie a resuscitace, ale také biochemie či laboratorní diagnostiky,“ vyjmenoval Robovský.

Už týden po incidentu se hovořilo o tom, že komplikace mohlo způsobit anestetikum Propofol kontaminované bakterií. Její přítomnost se nakonec prokázala u dvou z devíti pacientů. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Zuzany Balašové se ovšem jednoznačně neprokázal přímý vztah použití anestetika při operacích a onemocněním pacientů.

„Analýzou dostupných epidemiologických údajů a výsledků laboratorních vyšetření se jednoznačně nepodařilo prokázat zdroj, vehikulum (nositel – pozn. red.) ani způsob přenosu původce nákazy, přesto je tato kauza velkým varováním před nedodržováním hygienických zásad či správné praxe aplikace léčiv,“ doplnila ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice Jana Prattingerová.

Ačkoli policisté nakonec nikoho stíhat nebudou, není podle policejního mluvčího vyloučeno, že došlo k přestupku. „Mohla být porušena povinnost postupovat podle schválených souhrnných údajů o přípravcích uložených zákonem o léčivech. Z toho důvodu byla věc odevzdána k projednání správnímu orgánu,“ dodal mluvčí. Správním orgánem je v tomto případě liberecký krajský úřad.

Téměř všichni postižení pacienti byli po otravě hospitalizováni v liberecké nemocnici, jeden pak v Jablonci nad Nisou. Většina z nich byla propuštěna v první polovině prosince, pacientka, která byla nejvážnějším stavu, pak během ledna. Operační sál se po pečlivých kontrolách otevřel opět v únoru letošního roku. V červenci pak frýdlantský špitál převzala do správy liberecká Krajská nemocnice.