Dopravní policie svoji pozornost zaměřila především na řidiče nákladních vozidel. Ti za jízdy často drželi nebo manipulovali s telefony. Dalšími prohřešky, které policisti odhalili, bylo nerespektování dopravního značení, předjíždění v místech, kde to není povoleno nebo špatný technický stav vozidla. Řidiči měli často v autech také předměty, které jim bránily ve výhledu.

"Celá akce probíhala především v úseku silnice pro motorová vozidla č. I/35 a účastnilo se jí celkem 14 dopravních policistů. Policisté v rámci dopravní akce odhalili celkem 60 dopravních přestupků, kdy v 58 případech uložili blokové pokuty v celkové výši 29 600 korun," řekla preventistka Adéla Maňasová.

Prohřešky a výše vybraných pokut:
Bezpečnostní pásy 37/ 14 600 korun
Držení hovorového nebo záznamového zařízení za jízdy 12/ 7300 korun
Nezajištěný náklad 2/ 1000 korun
Technický stav vozidel 3/ 1500 korun
Způsob jízdy 1/ 500 korun
Pojištění vozidla 1/ 1500 korun
Přednost jízdní pruhy 1/ 1000 korun
Nevytvoření záchranářské uličky 1/ 200 korun
Ve dvou případech policisté přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu.
V jednom případě odhalili řidiče, který měl pozitivní dechovou zkoušku. Přístroj naměřil jedno promile alkoholu.

Zapojení speciálního autobusu se z dlouhodobého hlediska jeví jako velmi efektivní represivní nástroj, jehož prostřednictvím mohou policisté odhalit protiprávní jednání, ale také zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

"Dle statistických údajů byl v Libereckém kraji v období od ledna do srpna 2021 nejčastější příčinou vzniku dopravní nehody nesprávný způsob jízdy. Z celkového počtu 2989 šetřených dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy hlavní příčinou nehody v 1432 případech, při těchto nehodách bohužel zemřeli 3 účastníci dopravních nehod, 5 jich bylo zraněno těžce a 220 lehce," doplnila Maňasová, která dodala, že policie bude služební autobus využívat při kontrole řidičů častěji.