Policisté zjistili, že mají vydané povolení k pobytu na území Spolkové republiky Německo, což je v rámci Schengenského prostoru opravňuje k volnému pohybu. „Policisté odboru cizinecké policie však v této souvislosti prověřují legálnost jejich pobytu na našem území v souladu se zákonem o pobytu cizinců. Prověřují také okolnosti jejich zaměstnání v rámci plnění podmínek ustanovených v zákoně o zaměstnanosti. Zároveň cizinečtí policisté zahájili řízení vedoucí k možnému správnímu vyhoštění osob,“ doplnil policejní tiskový mluvčí Vojtěch Robovský.

O případu byli pochopitelně ihned informování odpovědní pracovníci Krajské hygienické stanice, kteří nařídili provést opatření týkající se odběru vzorků na zjištění přítomnosti možné virové nákazy. Hygienická stanice následně vydala rozhodnutí o karanténních opatřeních na všechny kontrolované osoby. „Výsledky provedených lékařských odběrů nepotvrdily nákazu novou formou virové infekce ani u jedné z kontrolovaných osob, které z preventivních důvodů zůstávají v povinné karanténě,“ dodal Robovský.