„Více jak dvě desítky policistů jak z dopravní, tak i z pořádkové služby se zaměřily primárně na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek zejména u řidičů hromadné dopravy osob, převážně řidičů městských a mimoměstských autobusů a tramvají. V době od 4.00 do 7.00 hodin zkontrolovali policisté celkem 178 autobusů a tramvají v kraji,“ informovala mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

Kontroly byly prováděny tak, aby nenarušili bezpečnost dopravy ani provoz jednotlivých linek. Policisté mají v plánu v nich pokračovat. „Apelujeme na veřejnost, v případě, že někdo z cestujících pojme podezření, že by mohl být řidič autobusu či tramvaje pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, ať kontaktuje bezplatnou tísňovou linku 158. Jde o zdraví všech,“ zdůraznila Šrýtrová.