V sobotu 1. února se v Rock Pub klubu v Liberci uskuteční koncert skupiny Sons of Bohemia. V souvislosti s konáním této akce policisté zjistili, že by ze strany příznivců a odpůrců hudební produkce uvedené skupiny mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje v žádném případě získané informace nepodceňuje a na tento den je připraveno bezpečnostní opatření, jehož cílem je účinně omezit negativní jevy ovlivňující bezpečnostní situaci a zajistit veřejný pořádek na teritoriu města Liberce a jeho okolí. V rámci přípravy celého opatření policisté samozřejmě úzce spolupracují i s pořadatelem koncertu.

Upozorňujeme všechny návštěvníky akce i ostatní občany, že do uvedeného opatření je nasazen takový počet policistů, který umožní proti jakémukoliv protiprávnímu jednání zasáhnout okamžitě a razantně tak, jak to příslušníkům Policie České republiky ukládá zákon.