Navštívili Transfúzní oddělení Krajské nemocnice Liberec, aby mohli darovat krevní plazmu. V předodběrové místnosti proběhlo vyšetření krve ke zjištění tolik potřebného množství protilátek nemoci SARS-CoV-2, po kterém bude následovat vyhodnocení odebraných vzorků a klasifikace vhodných dárců pro samotné odběry.

Plazma vyléčených dárců z nemoci Covid-19 se podává v mnoha nemocnicích včetně Krajské nemocnice Liberec a patří tak mezi dostupné způsoby, kterými může zdravotnický personál pomoci hospitalizovaným pacientům s koronavirem.

„Není jisté, že má krev bude odpovídat požadavkům, ale epidemie potrápila i mou rodinu, tak jsem se rozhodl v této nelehké situaci pomoci. Sám vím, jak těžké to onemocnění může být“, řekl Martin Bartoš z Odboru mezinárodních vztahů.