Nejčastější přestupky, kterých se řidiči dopustili, bylo nepoužívání bezpečnostních pásů a telefonování za volantem. "Stále se ukazuje nekázeň mnohých řidičů, zejména nákladních vozidel, kteří svojí jízdou, nepozorností za volantem a nevěnováním se řízení ohrožují nejen sami sebe, ale zejména ostatní účastníky silničního provozu," uvedla tisková mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

Akce se konala na dálnici D10 a na silnici I/35. Policisté sledovali, zda řidiči a jejich spolujezdci používají povinné bezpečnostní pásy. Dohlíželi také na to, zda řidiči během jízdy netelefonují či nedrží záznamové zařízení. Dále sledovali způsob jízdy řidičů vozidel, zakázané předjíždění nákladních vozidel v určitých úsecích, respektování dopravního značení, jízdu v jízdních pruzích, technický stav vozidel, zda nemají řidiči předměty bránící ve výhledu z vozidla a plynulý dálniční provoz.

"Řidiči nákladních vozidel sázejí na to, že kabina jejich vozu je posazená vysoko nad vozovkou a z osobních vozidel nejsou jejich prohřešky tak dobře vidět. O to větší překvapení pro ně je, když se vedle nich objeví policejní autobus, ze kterého policisté jejich jednání dokumentují," vysvětlila Šrýtrová.

V případě, že policisté zjistili protiprávní jednání, řešili přestupek hned na místě. Doprovodná vozidla, která jela za služebním autobusem, zastavila vozidlo na vhodném stanovišti a policisté projednali řidičův prohřešek.

Policisté během dne odhalili 52 přestupků. 50 jich vyřešili přímo na místě pokutou. Celková výše vybraných pokut byla 24 700 korun. Ve dvou případech oznámili policisté přestupky k dalšímu projednání příslušnému správnímu orgánu.

Výčet nejčastějších přestupků:
bezpečnostní pásy 31/12 100 korun, z toho 1 oznámení
technický stav 2/21 00 korun, z toho 1 oznámení technický stav + nepředložení pojištění
držení telefonu za jízdy 12/5 800 korun
způsob jízdy 1/500 korun
nezajištěný náklad 2/1 200 korun
rychlost 2/3000 korun
V jednom případě řešili policisté řidiče osobního vozidla, který usedl za volant pod vlivem drog. Měl pozitivní test na pervitin. V obdobných akcích budou policisté v následujícím období pokračovat.
Zdroj: Policie ČR