V neděli se bude pracovat na dokončení spárování cihlové zdi a na škrábání oken. Organizátoři uvítají každou pomocnou ruku. Zájemcům, kteří se přihlásí na jejich e-mailovou adresu, slibují dokonce i něco dobrého k snědku.