„Musí být zřejmé, kdo za něj platí pojistné, nesmí být ve výkonu trestu nebo ve vazbě, musí mít v pořádku doručovací adresu a v neposlední řadě pak nesmí mít dluh na pojistném přesahující částku 10 tisíc korun,“ zdůraznila Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru služeb klientům Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Liberecký kraj.

A právě vydání nové průkazky pojištěnce by mohlo dlužníky přimět, aby s pojišťovnu o svých dluzích začali jednat. V červnu letošního roku totiž končí pětiletá platnost první vlny vydaných průkazek, u nichž je garantovaná životnost maximálně pět let. „Prodloužení průkazů není možné s ohledem na vyznačenou dobu platnosti a s ohledem na platnost průkazu v zahraničí,“ zdůvodnila Dvořáková.

Dlužníci se však nemusí obávat, že by kvůli svým nespněným závazkům vůči pojišťovně novou průkazku nedostali. „Pokud přijde k nám na pobočku a požádá o vydání nové průkazky, dostane papírový formulář dočasně nahrazující průkaz pojištěnce, který je plnohodnotnou náhradou průkazu i v zahraničí,“ zdůraznila Zuzana Dvořáková.

Dluhy se podle jejích informací kumulují od počátku vzniku pojišťoven. Jak vysvětlila, lidé se mylně domnívají, že pojišťovna je vymáhá jen od takzvaných malých rybek, protože na velké společnosti si netroufnou.

„Vymáháme od všech setjným dílem. Navíc ve firmách děláme pravidelně každého 2,5 roku kontroly, u firem, které dluží, dokonce ještě častěji,“ upozornila Zuzana Dvořáková. Jak doplnila, lidé se nemusí bát že v případě, že neuhradí všechny dluhy, nedostanou novou průkazku. „Chceme však, aby je lidé začali řešit,“ uklidnila Dvořáková.

Ti, co mají vše v pořádku, by měli automaticky nový průkaz obdržet 14 dní před koncem původní platnosti. Po dobu překryté platnosti platí průkaz jak nový, tak současně i ten původní.

Ředitel liberecké pobočky VZP Jiří Benedikt zároveň podotkl, že díky skutečnosti, že nové průkazky jsou vydávány a zpracovávány zcela strojově, může dojít i k situaci, kdy nová průkazka například přijde na jméno člověka, který v nedávné době zemřel.

„Stát by se to samozřejmě nemělo, ale může. Například když někdo zemře právě v době, kdy se mu průkazka vydává nebo nedlouho předtím,“ upřesnil Jiří Benedikt s tím, že chápe, jak to může být pro rodinu nepříjemné. Mimo to dodal, že by nemělo dojít k situaci, kdy přijde průkazka na jméno osoby, která je po smrti například již několik let.