Lidem se otevře takzvané clam – gallasovské křídlo, jehož soukromé pokoje obývali poslední majitelé zámku.

„Během netradiční prohlídky budou moci návštěvníci zhlédnout dosud uzavřené pokoje, které jsou z části opravené a nainstalované. Patří mezi ně rokokový salonek či rokokový budoár, ale také dosud neopravené místnosti východního křídla zámku,“ popisuje kastelánka zámku Lemberk Renata Černá. Součástí prohlídky bude podle jejích slov i stále rekonstruovaná největší místnost na zámku, Rytířský sál.

Prohlídky clam – gallasovského křídla na Lemberku se konají vždy v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hodin a jsou doprovázeny výkladem průvodce. Mimořádné prohlídky se konají v rámci programu „Oživlé památky“ vyhlášeného Národním památkovým ústavem.

Jeden zámek a sedm dcer

Clam – Gallasové, jejichž všední život na prohlídkách poznáte, je starobylý šlechtický rod, který pocházel z Tridentska a prvním z Gallasů, který se v Čechách usadil, byl Matyáš Gallas de Campo, vévoda lucerský a generál vojska Albrechta z Valdštejna. Jeden z jeho potomků, hrabě Filip Josef Gallas, pak roku 1726 koupil panství Lemberk za 291 000 zlatých rýnských od hraběte Karla Josefa z Bredy.

Majetkové těžiště rodu leželo v Jizerských horách, kde Clam – Gallasům patřil zámek Frýdlant, hrad Grabštejn, zámek Lemberk a okolí Liberce. Vlastnili paláce v Praze a Vídni. Neboť na zámku příliš nepobývali, zachovala se jeho raně barokní tvář.

Posledním mužským příslušníkem rodu byl František hrabě Clam-Gallas, který měl sedm dcer. Lemberk po jeho smrti připadl na základě dílčí listiny ze dne 17. října 1931 a odevzdávací listiny ze dne 11. ledna 1932 jedné z jeho sedmi dcer, a to Gabriele, princezně Auerspergové, a v jejím majetku zůstal až do konfiskace na základě Benešových dekretů v roce 1945.