V Liberci se u této příležitosti mohou dospělí i děti zúčastnit akce Pohybem a hrou proti Alzheimerově chorobě, která začíná v 10 a končí v 15 hodin. Od Severočeského muzea k dětskému koutku v Lidových sadech povede vyznačená trasa, na níž bude připravená pestrá nabídka pohybových aktivit, procvičování paměti, luštění různých přesmyček, možnost orientačního vyšetření krevního tlaku, podkožního tuku nebo diskuze o odvykání kouření.

Jaromír Hons, primář psychiatrického oddělení pro dospělé.
Dožíváme se vyššího věku, platíme Alzheimerem