První z podzimních výstav, která bude otevřena dnešní vernisáží od 17.30 hodin v zahradě libereckých lázní, představí zapomenutého malíře a grafika Erwina Müllera.

Během září se pak v Galerii v lázních objeví ještě sbírka sběratele Richarda Adama, která obsahuje i řadu obrazů Ondřeje Kopala, který se narodil v roce 1974 v Liberci a jehož tvorba kombinuje streetart, expresivitu a grotesknost a zrcadlí postmoderní společnost. Poslední výstavní událostí spojenou s Libercem bude výstava s názvem Kotvy Máje aneb České obchodní domy mezi lety 19651975, která bude prezentovat 15 nejvýznamnějších českých obchodních domů. Chybět nebude ani liberecké obchodní středisko Ještěd, stržené v roce 2009.

Liberecký rodák

Jméno Erwin Müller dnes většině Liberečanů nic neřekne. Přesto je to podle kurátorky výstavy Anny Habánové jeden z rodáků, na kterého by město mělo být hrdé a starat se o něj jako o domácí stříbro. Jeho dílo patří totiž k tomu nejlepšímu, co v Liberci v meziválečném období vznikalo.

Osobitá tvorba českého Němce Erwina Müllera dochovaná v Oblastní galerii Liberec a několika soukromých sbírkách vznikala za První republiky. Její značná část byla v pohnutých dobách po konci druhé světové války zachráněna před zničením především díky přátelství s Čechem Jaro Beranem, prvním ředitelem liberecké galerie. Jednalo se o dva hlavní okruhy Müllerova zájmu: krajinomalbu a figurální malbu. „Zejména ve svých sociálně laděných portrétech dosáhl Müller úrovně špičkových německých autorů tvořících ve stylu nové věcnosti. Touto svéráznou realistickou polohou se však Erwin Müller vymykal a na dlouhou dobu byl ‚vyřazen' z příběhu českých dějin umění," říká kurátorka Anna Habánová.

Inspiraci hledal autor ve svém nejbližším okolí, často maloval bezejmennou dívku s typickým dobovým účesem, anebo postavy sedláků situované do bezprostřední blízkosti města pod Ještědem. „Milovníci Liberecké kotliny si jistě přijdou na své a těším se na debaty při pokusech určit ten či onen dům a údolí," říká Habánová, která se dílem a životem Erwina Müllera zabývá již několik let.

Retrospektiva nabídne nejen zcela neznámé obrazy, kresby a grafiky, ale také archivní materiál. „Díky spolupráci se Státním okresním archivem Liberec můžou návštěvníci vidět i Müllerovo maturitní vysvědčení," řekla Anna Habánová.