Kontejnery nechala obec vyvézt opakovaně, aby mohl odpad odložit skutečně každý, kdo potřeboval.

Postupně bylo vyvezeno 93 plných kontejnerů, ve kterých skončilo 134 tun nepotřebného odpadu.