Zástupci odboru ekologie a veřejného prostoru a svozové společnosti FCC Liberec s.r.o. tak budou mít trvalý přehled o aktuální naplněnosti jednotlivých kontejnerů. Pracovníci svozové společnosti budou moci reagovat pružněji v případě náhlého naplnění.

Instalaci čidel přecházel zkušební provoz prvního čidla, které bylo umístěno v jednom z kontejnerů. Zařízení se osvědčilo a díky tomu budou čidla nainstalována i do dalších nádob.

Cílem instalace měřících zařízení je zvýšení čistoty u tohoto stanoviště kontejnerů v centru města. V rámci dalších plánovaných sestav budou čidla instalována již po samotné montáži nádob.