„Odpady byly zjištěny na ploše cca 30 tisíc metrů čtverečních, v různé mocnosti, některé roztříděné v neoznačených železných nádobách, některé ležely volně na vodohospodářsky nezabezpečené ploše. Docházelo zde také k nepovolené demontáži technologického zařízení. Otakar Kurucz, který měl tyto pozemky pronajaty, nepředložil inspektorům žádné doklady související s nakládáním s odpady a ani nevedl jejich průběžnou evidenci,“ sdělila vedoucí oddělení odpadového hospodářství liberecké pobočky ČIŽP Danuše Hráská. Přitěžujícími okolnostmi bylo podle ní nejen velké množství odpadů, ale i skutečnost, že obviněný s inspekcí nespolupracoval. „Jeho jednáním bylo ohroženo životní prostředí, protože z některých volně ložených a nezabezpečených odpadů došlo k úniku nebezpečných látek volně do prostředí,“ dodala mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Záběry z fotopastí již šestým rokem po sobě potvrdily reprodukci vlčí smečky v oblasti CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
Nové přírůstky. Vlčí smečka z Máchova kraje se rozrostla o čtyři mláďata

Podnikatel se proti pokutě odvolal, ale až po termínu, který stanovuje zákon. Odvolací orgán odvolání zamítl a sankce tak nabyla 2. srpna právní moci.