V pátek 12. června proběhl koncert písničkáře Jana Žambocha. V sobotu mohli návštěvníci zhlédnout tradiční božítělové procesí s žehnáním obnoveného smírčího kříže. Nechyběl řemeslný jarmark, žízeň pomohly zahnat domácí limonády a sirupy, káva či jedenáctka z Beranova pivovaru. Soubor Horačky vystoupil odpoledne na návsi a v kostele proběhly odborné přednášky Jana Havelky či Pavla Jakubce. Děti si mohly užít loutkové divadlo.