A tak už v době dokončení byla po pravé straně zřízen promenádní cesta i s městskou plovárnou a řadou vodních atrakcí. Podívejte se na snímcích z minulosti, jak se koupací prostor i s plážemi postupně v letech měnil. Jak se Liberečané koupali v roce 1906, okolo roku 1930, v 60. letech, 80. letech minulého století či v roce 1995 a 1998.